Dodatek osłonowy – definicja, kwoty, terminy

Aby zniwelować rosnące ceny gazu, energii czy żywności rząd wprowadził tzw. dodatek osłonowy. Czym on jest? Kto może ubiegać się o dodatkowe środki? Jakie są terminy? Więcej w artykule.

Co to jest dodatek osłonowy? Kto jest uprawniony?

Dodatek osłonowy został uregulowany Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Ustawa ta wskazuje zasady oraz tryb przyznawania dodatku osłonowego, ustalania jego wysokości czy tryb jego wypłacania.

program do faktur 2023

Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, z której mogą skorzystać wszystkie osoby, których przeciętny miesięczny dochód (przeliczając na członka gospodarstwa domowego) w gospodarstwie jednoosobowym nie jest większy niż 2100 zł, natomiast w wieloosobowym jest to kwota 1500 zł na osobę.

Ile wynosi dodatek osłonowy?

Osoby uprawnione do dodatku osłonowego mogą liczyć na kwotę od 400 zł do 1437,50 zł. Szczegóły przedstawia tabela:

Wielkość gospodarstwa domowego Wysokość dodatku osłonowego w zł (po spełnieniu warunku dochodu na osobę 2100 zł dla jednoosobowych działalności i 1500 zł dla pozostałych)
Jednoosobowe 400
Dwu lub trzyosobowe 600
Cztery i pięcioosobowe 850
Co najmniej sześcioosobowe 1150

Jak wskazuje ww. Ustawa kwota dodatku osłonowego może być większa, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa bądź
 • piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem albo paliwami węglopochodnymi (wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mówi Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków).

Po spełnieniu dodatkowego warunku o źródle ogrzewania kwota dodatku wzrasta odpowiednio z:

 • 400 zł na 500 zł (jednoosobowe gospodarstwo domowe),
 • 600 zł na 750 zł (gospodarstwa domowe 2 lub 3 osobowe),
 • 850 zł na 1062,50 zł (gospodarstwa domowe 4 lub 5 osobowe),
 • 1150 zł na 1437,50 zł (gospodarstwa domowe powyżej 6 osób).

Jeżeli kryterium dochodowe zostanie przekroczone wówczas kwota dodatku osłonowego będzie pomniejszana o wartość przekroczenia dochodu. Minimalna kwota dodatku to 20 zł. Jeżeli z różnicy dochodów na osobę w gospodarstwie domowym a kryterium dochodowym wyjdzie kwota niższa niż 20 zł, wówczas dodatek ten takiemu gospodarstwu nie przysługuje.

Jak otrzymać dodatek osłonowy? Jakie są terminy?

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć w tym celu wniosek do Urzędu Gminy. Obowiązują dwa terminy do 31.01.2022 roku oraz do 31.10.2022 roku.

W przypadku osób które złożą wniosek do 31.01.2022 roku i zostanie przyznany im dodatek, otrzymają one kwotę w dwóch ratach równych – pierwsza do 31.03.2022 roku , druga do 02.12.2022 roku.

Dla osób które nie zdążą złożyć wniosku do 31.01.2022 roku obowiązuje termin na złożenie dokumentu do 31.10.2022 roku. Wypłata uprawnionym środków w tym przypadku będzie w jednej racie (przysługiwać będzie 100% dodatku) do 02.12.2022 roku. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 10.01.2022

dodatek osłonowy