Bon turystyczny

Polski Bon Turystyczny to wsparcie finansowe dla rodzin, które planują wypoczynek i skorzystanie z usług hotelarskich. Czym dokładnie jest bon turystyczny? Na jakiego rodzaju wsparcie można liczyć? Na jakich zasadach? Więcej w artykule.

Uregulowania prawne

Polski Bon Turystyczny wprowadziła Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym. Zgodnie z nią przez Polski Bon Turystyczny należy rozumieć: „dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienie do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu”. 

Komu będzie przysługiwał bon?

Uprawnionymi do bonu turystycznego zgodnie z ustawą są osoby, które:

  • w dniu wejścia w życie ustawy, czyli 18.07.2020 mają prawo do świadczenia wychowawczego, tzw. 500 + czy dodatku wychowawczego.
  • od dnia 19.07.2020 do 31.12.2021 nabędą prawo do świadczenia (na dziecko, dla którego wcześniej nie uzyskiwano świadczenie lub dodatku wychowawczego) lub dodatku wychowawczego (na dziecko, dla którego wcześniej nie uzyskiwano dodatku lub świadczenia wychowawczego),
  • będąc poza granicami Polski:
    – pomiędzy 01.07.2019 a 18.07.2020 złożyły za granicą wniosek o świadczenie wychowawcze, następnie przekazany wojewodzie i który nie został przez niego rozpatrzony do 18.07.2020,
    – między 19.07.2020 a 31.12.2021 złożyły lub złożą wniosek o świadczenie wychowawcze, a wniosek ten zostanie przekazany do wojewody i wojewody nie rozpatrzy go do końca tego okresu,
    – otrzymały decyzję od wojewody o odmowie prawa do świadczenia wychowawczego w postaci tzw. dodatku dyferencyjnego.

Ile wyniesie bon turystyczny?

Wysokość bonu turystycznego to dla wszystkich uprawnionych osób 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia. Dodatkowo będąc rodzicem dziecka niepełnosprawnego można otrzymać kolejne świadczenie pieniężne w formie bonu również w kwocie 500 zł. W przypadku rodziców będących po rozwodzie, w separacji lub w rozłączeniu i opiekujących się dzieckiem w powtarzających się i porównywalnych okresach, wówczas na każde dziecko każdemu rodzicowi przysługuje 250 zł (dodatkowo 250 zł w przypadku dzieci niepełnosprawnych).

Jak otrzymać bon turystyczny i jak go wykorzystać?

Aby uzyskać bon turystyczny nie jest wymagane składanie żadnego wniosku. Wystarczy zalogować się na platformie PUE ZUS i aktywować to dodatkowe świadczenie pieniężne podając własny adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. Aktywacja bonu będzie dostępna na platformie od 01.08.2020. Po aktywacji bonu na wskazany adres e-mail zostanie przesłany kod obsługi płatności, który należy okazać dokonując płatności np. w recepcji hotelu. Przeprowadzając płatność uprawniony rodzic otrzyma kod sms, który taką płatność potwierdza (należy go podać osobie, która tą płatność przyjmuje). Bon turystyczny to dodatkowe środki pieniężne, którymi będzie można zapłacić za usługi hotelarskie bądź imprezy turystyczne, które są realizowane w Polsce przez przedsiębiorstwa turystyczne bądź organizacje pożytku publicznego. Ważne jest to, że bon turystyczny nie musi zostać zrealizowany w całości. Możliwe jest dokonywanie płatności z użyciem przyznanej wysokości bonu wielokrotnie, aż do wyczerpania środków.

Jak wygląda rejestracja podmiotów turystycznych?

Od 25.07.2020 na platformie PUE ZUS możliwe jest złożenie oświadczenia przez przedsiębiorców turystycznych i organizacje pożytku publicznego o przystąpienie do programu Polski Bon Turystyczny. Po złożeniu takiego oświadczenia podmiot wpisywany jest przez Polską Organizację Turystyczną (POT) na listę podmiotów, które są uprawnione do przyjmowania płatności w postaci bonu turystycznego.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 30.07.2020

bon turystyczny