Zwolnienie podmiotowe z VAT

Od 01.09.2019 wprowadzone zostaną zmiany w zakresie zwolnienia podmiotowego z podatku VAT (od towarów i usług). Zakres zwolnień został ograniczony, tym samym zwiększy się katalog podatników, do których nie będzie można zastosować zwolnienia z VAT.

Czym jest zwolnienie podmiotowe z VAT?

Zwolnienie podmiotowe z VAT dopuszcza Ustawa o VAT, która umożliwia zwolnienie określonej grupy podatników z naliczania i rozliczania się z podatku VAT. Aby móc skorzystać z tego zwolnienia przedsiębiorca prowadzący sprzedaż opodatkowaną nie może uzyskać przychodów większych niż 200 000 zł netto w poprzednim roku podatkowym lub obecnym, jeżeli w danym roku podatkowym rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej.

Co nie wlicza się do kwoty 200 000 zł?

Ustawowy limit pozwalający na skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego z VAT nie uwzględnia kwot osiąganych ze sprzedaży wysyłkowej, WDT, odpłatnego świadczenia usług, które są zwolnione z VAT oraz wartości sprzedaży towarów będących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi amortyzacji.

Kto nie skorzysta z możliwości zwolnienia z VAT od 01.09.2019?

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się sprzedażą internetową:

  • preparatów kosmetycznych i toaletowych,
  • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
  • urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych sprzętu gospodarstwa domowego,
  • maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowanych (silniki, turbiny, pompy)

od 01.09.2019 utracą możliwość skorzystanie ze zwolnienia z VAT, bez względu na wysokość sprzedaży. Ustawodawca wskazuje tą sprzedaż w nowelizacji ustawy o VAT jako sprzedaż „w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie”. Przedsiębiorcy trudniący się taką sprzedażą będą zobligowani do zarejestrowania się jako czynni podatnicy VAT i do naliczania i rozliczania się z podatku od towarów i usług.

Katalog przedsiębiorców, którzy nie mogą zostać objęci zwolnieniem podmiotowym z VAT zostanie również rozszerzony o podmioty trudniące się:

  • dostawą detalicznych i hurtowych części do motocykli oraz pojazdów samochodowych (sprzedaż stacjonarna oraz w sklepie internetowym), a także
  • świadczeniem usług faktoringu i ściągania długu.

Sprzedaż przed 01.09.2019 i po – jak i czy będzie opodatkowana?

Posłużmy się przykładem. Jeżeli dostawa towarów np. sprzętu komputerowego zamówionego w sklepie internetowym (korzystającym do 31.08.2019 ze zwolnienia z VAT) będzie miała miejsce po 01.09.2019 i nie została wpłacona żadna kwota tytułem zaliczki wówczas sprzedaż zostanie opodatkowana w całości podatkiem VAT.

W sytuacji, gdy zamawiający sprzęt komputerowy (przez internet czy telefonicznie) wpłaci za niego zaliczkę przed 01.09.2019, to nie będzie podlegała ona opodatkowaniu. Pozostała kwota, która zostanie zapłacona po 01.09.2019 będzie musiała być rozliczona z podatku VAT.

Nasze programy do faktur Faktura Small Business Standard i Faktura Small Business Pro są dostosowane zarówno dla czynnych podatników  VAT  jak i zwolnionych z podatku VAT. Poznaj ofertę!

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 28.08.2019

Zwolnienie podmiotowe z VAT