Faktura WDT

Co to jest WDT?

To Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów, która ma miejsce podczas wywozu towarów z terytorium Polski na terytorium państwa, które należy do Unii Europejskiej. Najważniejszym kryterium jest tutaj kraj, do którego następuje dostawa towaru. Aby transakcja mogłabyć zaliczona do WDT:

  • sprzedawca musi być czynnym podatnikiem VAT, nie korzystającym ze zwolnień i który zgłosił zamiar realizowania WDT w urzędzie skarbowym,
  • nabywca to podatnik podatku od wartości dodanej zidentyfikowany w ramach WDT na obszarze państwa UE innym niż terytorium kraju (nie Polski numer VAT UE).

Wystawienie faktury WDT (Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów) w szybki sposób jest możliwe w programie Faktura Small Business Standard i Faktura Small Business Pro.

Faktura WDT co powinna zawierać?

Wystarczy wypełnić wymagane pola i możliwy będzie wydruk bądź wysłanie faktury mailem do klienta. Przydatną opcję jest również możliwość zmiany waluty czy języka. Faktura wewnątrzwspólnotowa z naszymi programami do fakturowania powstanie w kilka sekund.

Obowiązek podatkowy WDT

Zgodnie z art. 20 Ustawy o podatu od towarów i usług (Ustawy o VAT) obowiązek podatkowy w przypadku wewątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) powstaje w chwili, z którą została wystawiona przez podatnika faktura WDT, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca, który następuje po tym, w którym odbyła się dostawa.

UWAGA!

Jeżeli wewnątwspólnotowa dostawa towarów wykonywana jest w sposób ciągły i tra ona więcej niż miesiąc, wówczas przpisy uznają dostawę jako dokonaną z upływem każdego kolejnego miesiąca aż do momenty zakończenia dostawy towarów.

Transkacje zawierane między przedsiębiorcami z różnych krajów UE opodatkowane są w kraju, który dany towar nabywa. W przypadku WDT zastosowana zostanie stawka 0% lub zwolnienie z prawem do odliczenia w zeznaniu podatkowym podatku naliczonego.

Od wewnątrzspólnotowej dostawy towarów sprzedawca zastosuje stawkę 0% VAT jeżeli:

  • jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT-UE i podczas składania deklaracji podatkowej wykaże WDT,
  • dokonał dostawy na rzecz nabywcy, która posiada właściwy oraz ważny numer idenrtyfikacji dla transkacji wewnątrzwspólnotowych, który został nadany przez państwo człownkowskie właściwe dla nabywcy i który został podany podatnikowi,
  • przed upływem terminu wymaganego na złożenie rozliczenia podatkowego (JPK) za dany okres rozliczeniowy posiada w dokumentacji dowody świadczące o wywozie towarów z kraju i dostarczeniu ich do nabywcy.

Wypróbuj nasz program do faktur już teraz!

Zacznij korzystać z naszych programów i dołącz do zadowolonych klientów.