Synchronizacja programu ze sklepem internetowym Shoper

Pomoc - Integracja – shoper | 0 komentarzy

Aby w pełni zsynchronizować program ze sklepem internetowym Shoper należy wykonać następujące kroki:

1. W pierwszej kolejności musimy sprawdzić czy mamy ważną aktualizację. Połączenie programu ze sklepem internetowym jest możliwe tylko przy opłaconej licencji programu.
2. Kolejnym krokiem jest utworzenie użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami w panelu administracyjnym sklepu.
3. Po wykonaniu w/w czynności przechodzimy do konfiguracji programu. W tym celu celu wchodzimy w “ustawienia programu” i przechodzimy do zakładki “sklep internetowy”. Tutaj wybieramy rodzaj sklepu internetowego (w naszym przykładzie Shoper), wpisujemy adres naszego sklepu, utworzony login użytkownika i hasło (tworzone w punkcie 2). Klikamy na “test ustawień”. Jeżeli wszystkie dane wpisaliśmy poprawnie test ustawień powinien zakończyć się sukcesem.
4. Teraz możemy przejść do zakładki “sklep internetowy” a następnie klikamy na “synchronizuj”.

Synchronizacja elementów danego typu polega na:

a) pobraniu ze sklepu wszystkich lub ostatnio utworzonych (zależnie od wyboru opcji) elementów ze sklepu,
b) połączeniu elementów jeszcze niepołączonych w programie z niepołączonymi ze sklepu według ustalonego kryterium (widocznego w oknie opcji, np. dla produktów będzie to łączenie po nazwie i kodzie towaru),
c) aktualizacja właściwości elementów połączonych (krok opcjonalny, można wybrać „kierunek” aktualizacji, czyli czy aktualizacja będzie w sklepie czy w programie),
d) utworzenie w programie i / lub w sklepie elementów niepołączonych lub być może usunięcie (tylko po stronie sklepu) (krok opcjonalny, zależny od opcji). Spis opcji (nie zawsze wszystkie są dostępne, wynika to z ograniczeń sklepu): wykrywaj zmienione i usunięte (pobierz wszystko) – opcja ta odnosi się do kroku a) i pozwala wybrać czy powinny zostać pobrane wszystkie elementy. Jej niezaznaczenie znacząco przyśpieszy działanie synchronizacji, ale elementy uprzednio pobrane ze sklepu, a w międzyczasie tam zmienione lub usunięte, mogą nie zostać „zauważone” przez program. W razie wątpliwości należy tę opcję zaznaczyć. 
Właściwości połączonych – te opcje odnoszą się do kroku c):
 • nie zmieniaj – pominięcie kroku c),
 • aktualizuj lokalnie – krok c) będzie aktualizować elementy w programie danymi ze sklepu,
 • aktualizuj w sklepie – krok c) będzie aktualizować elementy w sklepie danymi z programu.
Dodatkowo w produktach, jeśli będzie zaznaczona którakolwiek opcja oprócz „nie zmieniaj”, można kliknąć w przycisk „wybierz…”, aby w oknie wyboru właściwości produktu wybrać, które dokładnie właściwości mają być aktualizowane.

Niepołączone– te opcje odnoszą się do kroku d):

 • importuj ze sklepu – w kroku d) nastąpi utworzenie w programie elementów niepołączonych ze sklepu,
 • eksportuj do sklepu – w kroku d) nastąpi utworzenie w sklepie elementów niepołączonych z programem,
 • usuń ze sklepu – w kroku d) nastąpi usunięcie w sklepie elementów niepołączonych.

Nie można równocześnie zaznaczyć opcji „importuj ze sklepu” i „usuń ze sklepu”.

Od powyższych opisów są wyjątki, spisane poniżej:

W przypadku:
 • kategorii, opcje nazywają się nieco inaczej i nie ma możliwości ich zmiany – wynika to z ograniczeń sklepu. Można jedynie pobrać wszystkie kategorie od nowa.
 • stawek VAT, niemożliwa jest ich zdalna edycja / tworzenie w sklepie przez program. W tym celu należy użyć panelu administracyjnego sklepu.
 • zdjęć połączonych produktów, możliwa jest jedynie aktualizacja nazwy i kolejności zdjęć.

Dodatkowo występują następujące ograniczenia:

 • dla dowolnego elementu, aby kroki b)-d) mogły się wykonać, krok a) musi wykonać się bez błędów,
 • aby synchronizacja produktów mogła się wykonać, poprzednia synchronizacja: jednostek miary, kategorii, producentów i stawek VAT musi wykonać się bez błędów,
 • aby synchronizacja zdjęć połączonych produktów mogła się wykonać, poprzednia synchronizacja produktów musi wykonać się bez błędów.

Teraz możemy w pełni cieszyć się modułem “Sklep internetowy”.

Inne podobne tematy

KSeF – co to jest?

Krajowy System eFaktur (KSeF) to ogólnokrajowa platforma do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych drogą elektroniczną. Jest to cyfrowa wersja tradycyjnych faktur, której głównym celem jest centralizacja procesu rejestracji faktur w...

KSeF – generowanie tokenów

W celu wysyłania dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur bezpośrednio z naszego programu, w pierwszej kolejności należy wygenerować tokeny. Została do tego stworzona platforma, która pozwala na nadawanie lub odbieranie uprawnień do korzystania z KSeF. UWAGA: Moduł...