Raport fiskalny okresowy w JPK – RO w JPK_V7

Z początkiem października 2020 wprowadzono nowy plik JPK_V7 a wraz z nim szereg nowych oznaczeń, które przedsiębiorcy wykazują w tym pliku. Nowe symbole dotyczą określonych towarów bądź usług, dokumentów i szczególnych transakcji. Jak wygląda raport fiskalny okresowy w JPK? Szczegóły o oznaczeniu RO w JPK_V7 w poniższym artykule.

program do faktur 2023

Co to jest raport fiskalny z kasy fiskalnej?

Definicja raportu kasowego została przedstawiona w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących w § 2 pkt 27, zgodnie z którym odpowiednio skrócony bądź pełny raport fiskalny zawiera: “w szczególności dane sumaryczne o wartości sprzedaży i wysokości podatku w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz wartości sprzedaży zwolnionej od podatku odpowiednio za daną dobę, wybrany okres lub cały okres pracy kasy”.

Wyróżnia się dobowe oraz miesięczne raporty fiskalny. Pierwszy z nich powinien zostać wygenerowany na koniec dnia sprzedaży bądź w następnym dniu, jednak przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w tym dniu. Taka sama zasady dotyczy raportów miesięcznych. Raport kasowy z danego miesiąca powinien być wygenerowany na koniec ostatniego dnia sprzedażowego danego miesiąca bądź w kolejnym dniu przed pierwszą sprzedażą w tym dniu. 

Zdarzyć się może sytuacja, gdy przedsiębiorca nie dokona w danym dniu żadnej sprzedaży, wówczas nie ma on obowiązku generowania raportu dobowego w tym dniu.

Jak wygląda raport fiskalny okresowy w JPK V7?

W nowym pliku JPK_V7 przedsiębiorcy zawierają raport fiskalny w celu pokazania transakcji, które zostały dokonane za pomocą kasy lub drukarki fiskalnej. W pliku JPK_V7 wykazuje się go z oznaczeniem “RO“.

Nowy symbol wprowadza § 10 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Zgodnie z nim “RO” to “dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących” i dotyczy oznaczenia dowodów sprzedaży. Nowe przepisy nakładają obowiązek wykazywania sprzedaży z kas w zbiorczym raporcie okresowym. Paragon fiskalny od 01.10.2020 nie można osobno wykazywać w pliku JPK. 

Wprowadzenie oznaczenia “RO” wyklucza stosowanie dla sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej kodów GTU.

Kto stosuje symbol “RO”?

Symbol “RO” to oznaczenie, które powinni stosować podatnicy dokonujący sprzedaży dla rolników ryczałtowych, którzy korzystają z kasy fiskalnej czy na rzecz osób prywatnych, nie prowadzących działalności gospodarczej i uzyskujący przychód z tej sprzedaży. 

Pozostałe oznaczenia dowodów sprzedaży w JPK_V7

Pozostałe oznaczenia dowodów sprzedaży to “FP” oraz “WEW”.

Oznaczenie “FP” odnośni się do faktury, która została wystawiona do zafiskalizowanej sprzedaży w kasie. Zastosowanie takiego symbolu pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania, gdyż faktura wystawiona do paragonu oznaczona symbole “FP” nie wpływa na podstawę opodatkowania VAT.

Oznaczenie “WEW” odnosi się do dokumentów wewnętrznych, które zmieniają podstawę opodatkowania VAT. Oznaczenie to dotyczy m.in. sprzedaży bezrachunkowej czy zwolnionej, dla której nie została wystawiona faktura.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 10.11.2020

Raport fiskalny okresowy w JPK