Płaca minimalna 2022

Nowy rok 2022 to zmiany w wynagrodzeniu pracowników. Jak zmieni się płaca minimalna netto dla pracowników etatowych? Czy wzrośnie stawka godzinowa osób, które są zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych? Na jakie zarobki netto, czyli tzw. „na rękę” mogą liczyć pracownicy? Więcej w artykule.

Jaka płaca minimalna w 2022 roku?

Rok 2022 przyniesie zmiany w wysokości minimalnego wynagrodzenia, dla pracowników którzy takie otrzymują.

program do faktur 2023

Nowelizację wprowadza Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1690). 

Nowy rok przyniesie wzrost do kwoty 3010 zł brutto (obecnie jest to 2800 zł brutto). Podniesie się również minimalna stawka godzinowa ze zleceń z kwoty 18,30 zł na 19,70 zł brutt0. Aby z kwoty płacy minimalnej brutto otrzymać kwotę tzw. „na rękę”, czyli netto należy odjąć zaliczkę na podatek dochodowy PIT, składki społeczne ZUS oraz składkę zdrowotną. 

Obliczenia:

 1. Wynagrodzenie brutto: 3010 zł (podstawa wymiaru składek)
 2. Składki na ubezpieczenia społeczne: 412,67 zł (13,71% * 3010 zł)
 3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne: (3010 zł – 412,67 zł) * 9% = 2597,33 zł * 9% = 233,76 zł 
 4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku: 0,00 zł (zmiana od 2022 roku)
 5. Koszty uzyskania przychodu: 250 zł
 6. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek (zaokrąglona do pełnych złotych) : 2.347,00 (3010 zł – 412,67 zł – 250 zł)
 7. Kwota zmniejszająca podatek: 425 zł
 8. Zaliczka na podatek do US: (2.347,00 zł * 17%) – 425 zł = 0,00 zł
 9. Kwota netto: 3010 zł – 412,67 zł – 233,76 zł = 2363,57 zł netto

W przypadku uczestników PPK (Pracowniczych Planów Kapitałowych) od kwoty 2363,57 zł należy odliczyć jeszcze 45,15 zł (1,5% z kwoty 3010 zł), wówczas kwota netto wyniesie 2318,42 zł.

Minimalna stawka godzinowa w 2022 roku wynosi 13,91 zł netto: 19,70 zł brutto – 1,92 zł (składka emerytalna) – 0,30 zł (składka rentowa) – 1,57 zł (składka zdrowotna) – 2,00 zł (dodatek zryczałtowany) 

Minimalne wynagrodzenie 2022 a wzrost pozostałych świadczeń

Zmiana wysokości płacy minimalnej ma wpływ również na inne świadczenia pracownicze, odszkodowania czy kary. Od 2022 roku zmieni się m.in. również:

 • wysokość zasiłku chorobowego,
 • odszkodowanie za mobbing bądź dyskryminację,
 • dodatek za pracę wykonywaną w godzinach nocnych,
 • odprawa z tytułu zwolnień grupowych.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 27.12.2021

Płaca minimalna 2022