Numer BDO – pigułka informacji

Baza Danych o Odpadach w skrócie BDO to miejsce, w którym określone grupy przedsiębiorców mają obowiązek się zarejestrować a później posługiwać się nadanym numerem. W artykule przeczytasz kto musi mieć numer BDO i na jakich dokumentach należy go umieszczać.

BDO – ogólne informacje

 W Bazie Danych o Odpadach (BDO) znajdują się liczne informacje o:

 • wprowadzanych do kraju opakowaniach i produktach w nich zawartych a także o odpadach z nich powstających,
 • wprowadzanych na teren kraju smarach i olejach czy oponach oraz o odpadach powstających z tych produktów,
 • wprowadzanych samochodach i innych pojazdach, zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym, akumulatorach, bateriach oraz o wszystkich odpadach z nich powstających,
 • wytwarzanych odpadach, ich rodzaju i ilości,
 • jakości i ilości komunalnych ściekowych osadów,
 • osiągniętym poziomie recyklingu i odzysku odpadów powstałych z różnych źródeł.

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z odpadami ma obowiązek zarejestrowania się w BDO.

W art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach wymieniono wszystkie podmioty podlegające wpisowi do BDO. Należą do nich przedsiębiorcy, którzy:

 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • wprowadzają pojazdy, producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
 • wprowadzają sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
 • wprowadzają na terytorium kraju opony,
 • wprowadzają na terytorium kraju oleje smarowe,
 • wprowadzają baterie lub akumulatory.

Numer BDO – na jakich dokumentach należy go umieszczać?

Jak wynika z art. 63 ustawy o odpadach każdy w/w przedsiębiorca ma obowiązek umieszczać numer BDO na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Ten przepis ma jednak charakter bardzo ogólny, bo nie do końca wiadomo o jakie dokumenty konkretnie chodzi. Bez wątpienia dokumentem ściśle związanym z przedsiębiorcą jest faktura. Jednak w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, gdzie wymieniono wszystkie elementy faktury nie ma wzmianki o BDO. To jednak nie zdejmuje obowiązku umieszczenia numeru BDO na dokumencie. A warto o tym pamiętać, gdyż kara za brak wskazania numeru BDO to minimum 5 000 zł a może wynieść nawet 1 000 000 zł. I mimo, że kwestia tego czy w/w numer należy umieszczać na każdej fakturze czy tylko na fakturze związanej z potencjalnymi odpadami jest niedoprecyzowana to dla bezpieczeństwa lepiej, aby numer BDO pojawił się na każdej fakturze.

Innymi dokumentami, na których powinien pojawić się numer BDO są:

 • paragon fiskalny,
 • umowa sprzedaży,
 • ewidencje odpadów,
 • karty przekazania odpadów.

Numeru BDO przedsiębiorca nie umieści jednak na typowo urzędowych pismach, w których treść jest z góry określona np. na deklaracji podatkowej.

Numer BDO a program do faktur

Z uwagi na to, że numer BDO dotyczy bardzo dużej liczby przedsiębiorców musi się pojawić możliwość wpisania go w programie do wystawiania faktur. W aplikacji Faktura Small Business Standard i Faktura Small Business Pro możliwość ta pojawiła się w okienku „dane mojej firmy”.

numer BDO
numer BDO