Indywidualny mikrorachunek podatkowy

Jak informuje PAP od 01.01.2020 każdy przedsiębiorca będący podatnikiem i płatnikiem podatków będzie miał tzw. Indywidualny mikrorachunek podatkowy obsługiwany przez Narodowy Bank Polski. Takie zmiany zostały zapowiedziane przez szefa resortu finansów jako tzw. projekt „Witraż”.

Czym będzie indywidualny mikrorachunek podatkowy?

Indywidualny mikrorachunek podatkowy ma służyć każdemu podatnikowi i płatnikowi do dokonywania wpłat w ramach podatków takich jak PIT, CIT i VAT. Nowo powstały mikrorachunek ma umożliwić szybsze rozliczanie wprowadzonych wpłat. Rachunek będzie można uzyskać w każdym Urzędzie Skarbowym oraz ze strony www.podatki.gov.pl i będzie on zawierał PESEL lub NIP podatnika i płatnika. Ponad to planowane jest uruchomienie tzw. generatora mikrorachunków podatkowych. Tym samym obecnie obowiązujące rachunki urzędów skarbowych mają ulec zamknięciu z dniem 31.12.2019.

Jakie dostrzega się korzyści?

Wprowadzenie indywidualnego mikrorachunku podatkowego wiązać się ma dodatkowymi korzyściami dla podatników. Kluczowe, które się wskazuje to:

  • jeden rachunek dla wielu podatków bez względu na miejsce prowadzonej działalności gospodarczej czy zamieszkania,
  • mniejsza ilość błędów przy podawaniu danych do realizacji przelewu
  • szybkość obsługi i rozliczeń – podatnik niezwłocznie pod rozliczeniu otrzyma np. zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach podatkowych.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 07.08.2019

Indywidualny mikrorachunek podatkowy
Indywidualny mikrorachunek podatkowy
4.7 (93.27%) 101