Indywidualny mikrorachunek podatkowy

Od 01.01.2020 każdy przedsiębiorca będący podatnikiem i płatnikiem podatków będzie miał tzw. Indywidualny mikrorachunek podatkowy obsługiwany przez Narodowy Bank Polski.

Co to jest indywidualny mikrorachunek podatkowy?

Indywidualny mikrorachunek podatkowy będzie służył każdemu podatnikowi i płatnikowi do dokonywania wpłat w ramach podatków takich jak PIT, CIT i VAT. Nowo powstały mikrorachunek umożliwi szybsze rozliczanie wprowadzonych wpłat. Obecne rachunku urzędów skarbowych do wpłat podatków PIT, CIT i VAT będą obowiązywać do końca 2019. Oznacza to, że od początku roku 2020 podatki PIT, CIT i VAT będą rozliczane tylko wykorzystaniem dedykowanego mikrorachunku podatkowego.

Skąd dowiem się o numerze mojego indywidualnego mikrorachunku podatkowego?

Rachunek będzie można uzyskać w każdym Urzędzie Skarbowym oraz ze strony https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego . Na stronie tej podatnik i płatnik podatków sprawdzi numer mikrorachunku podatkowego na podstawie numeru PESEL lub NIP w specjalnie do tego celu przygotowanym generatorze. Raz wygnerowany numer nie trzeba będzie zapamiętywać. Platforma jest dostępna przez całą dobę 7 dni w tygodniu, wiec w każdej chwili można ponowanie przystąpić do wygenerowania numeru i go wydrukować. 

Jak wygląda indywidualny mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek podatkowy będzie składał się z ciągu 26 znaków, czyli  będzie miał postać: LK10100071222YXXXXXXXXXXXX.

LK to nic innego jak liczba kontrolna. Następne numery przed znakiem literą Y są stałe dla każdego mikrorachunku podatkowego. Litera Y będzie zmienna i będzie to 1 (w przypadku generowania numeru na podstawie PESEL) lub 2 (gdy do generowania użyty zostanie numer NIP). Następnie widniał będzie wprowadzony numer (PESEL lub NIP) oraz zera.

Czy można zapłacić podatek za kogoś?

Występują określone sytuacje, w którym możliwa jest zapłata podatku za kogoś na jego indywidualny mikrorachunek podatkowy. Dotyczyć to będzie:

  • członków najbliżej rodziny bez jakichkolwiek ograniczeń kwotowych,
  • gdy podatek został zabezpieczony zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową – obecnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej bądź zastawu skarbowego,
  • każdej osoby trzeciej, gdy podatek nie będzie większy niż 1000 zł oraz treść dowodu wpłaty nie będzie budziła wątpliwości odnośnie jej przeznaczenia.

Jakie dostrzega się korzyści?

Wprowadzenie indywidualnego mikrorachunku podatkowego wiązać się ma dodatkowymi korzyściami dla podatników. Kluczowe, które się wskazuje to:

  • jeden rachunek dla wielu podatków bez względu na miejsce prowadzonej działalności gospodarczej czy zamieszkania,
  • mniejsza ilość błędów przy podawaniu danych do realizacji przelewu,
  • szybkość obsługi i rozliczeń – podatnik niezwłocznie pod rozliczeniu otrzyma np. zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach podatkowych.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 07.08.2019 (aktualizacja 08.11.2019)

Indywidualny mikrorachunek podatkowy