Domyślny sposób wyliczania podatku VAT

Pomoc - Konfiguracja programu | 0 komentarzy

W programie możemy ustawić w jaki sposób ma zostać policzony VAT na wystawianej fakturze. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do wyboru mamy dwie opcje:

  1. suma kwot cząstkowych podatku VAT pochodzących z poszczególnych pozycji:
podatek vat

W tym przypadku VAT jest liczony dla poszczególnych pozycji, a potem dodawany słupkowo do wyliczenia całkowitej wartości VATu. Następnie wartość netto jest sumowana z wartością wyliczonego VATu, by otrzymać wartość brutto. 

  1. suma stawek VAT od całkowitej wartości sprzedaży z poszczególnych stawek: 
wyliczenie podatku vat

W tym przypadku wartość VAT została obliczona na podstawie wartości netto, czyli wartość netto * procent stawki VAT = wartość VAT. Następnie do wartości netto jest dodana wartość wyliczonego VATu, by otrzymać wartość brutto.

Poniżej print screen pokazujący w którym miejscu można to zmienić:

zmiana ustawień

Inne podobne tematy

KSeF – co to jest?

Krajowy System eFaktur (KSeF) to ogólnokrajowa platforma do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych drogą elektroniczną. Jest to cyfrowa wersja tradycyjnych faktur, której głównym celem jest centralizacja procesu rejestracji faktur w...

KSeF – generowanie tokenów

W celu wysyłania dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur bezpośrednio z naszego programu, w pierwszej kolejności należy wygenerować tokeny. Została do tego stworzona platforma, która pozwala na nadawanie lub odbieranie uprawnień do korzystania z KSeF. UWAGA: Moduł...