Zmiany w podatkach i nie tylko

Nowy rok to dla przedsiębiorców szczególny czas. Oprócz planowania dalszej drogi rozwoju przedsiębiorstwa koniecznie staje się przyjrzenie nowym zmianom wprowadzanym i zapowiadanym już w roku 2019. Dynamiczny charakter nowych rozwiązań sprawić może, że przedsiębiorcy będzie trudno odnaleźć się w regulacjach. Poniżej zebraliśmy najważniejsze zmiany o których warto pamiętać. Jakie zmiany w podatkach przyniesie nowy rok 2020?

Indywidualny mikrorachunek podatkowy

Od 01.01.2020 obowiązuje indywidualny mikrorachunek podatkowy. Jest to rozwiązanie, które ma na celu uproszczenie zapłaty takich podatków jak PIT, CIT, VAT. Indywidualny mikrorachunek objął podatników oraz płatników składek. Osoby posiadające numer PESEL lub NIP mogą uzyskać informacje na temat swojego numeru mikrorachunku np. w dowolnym urzędzie skarbowym. Wprowadzone rozwiązanie jest ułatwieniem do wpłaty podatków oraz uzyskania w krótszym czasie potrzebnych zaświadczeń np. o braku zaległości podatkowych. 

Numer NIP na paragonie

Kolejną ważna zmianą dla przedsiębiorców jest konieczność wskazywania od 01.01.2020 numeru NIP firmy na paragonie jeżeli następnie ma być wystawiona na jego podstawie faktura VAT. Brak zastosowania się do nowych przepisów skutkować będzie nałożeniem na sprzedawcę sankcji w wysokości 100% wartości podatku VAT z faktury. Powstanie wówczas u przedsiębiorcy dodatkowe zobowiązanie podatkowe (konieczność odprowadzenia podwójnej kwoty podatku VAT  należnego).

Obowiązkowy split payment

Obowiązek stosowania split payment, czyli mechanizmu podzielonej płatności został wprowadzony już w listopadzie 2019. Aby przedsiębiorca został zobowiązany do rozliczenia płatności w oparciu o split payment konieczne jest spełnienie kilku warunków: 

  • świadczenie usług, dostawa towarów, obowiązek podatkowy i data wystawiania faktury przypada po 31.10.2019,
  • na fakturze znajduje się conajmniej jedna pozycja, która jest uwzględniona w załączniku nr 15 do znowelizowanej Ustawy o VAT,
  • zarówno sprzedawca, jak i nabywca są podatnikami,
  • wartość transakcji przekroczy bądź będzie równa kwocie 15 000 zł brutto.

Nowy JPK_VAT zamiast deklaracji VAT 7 i VAT 7-K

Zmiana w deklaracji VAT zostanie wprowadzona od dnia 01.04.2020 dla dużych przedsiębiorstw. W przypadku średnich, małych i mikro firm termin to 01.07.2020. Od wskazanych okresów przedsiębiorstwa przestaną składać deklaracje VAT 7 i VAT 7-K. Zastąpi je plik JPK_VAT, który zostanie rozszerzony o zapisy ujęte w dotychczas składanych deklaracjach, tak aby przedsiębiorca mógł wypełnić swój obowiązek podatkowy.

Nowa matryca stawek VAT

Również od dnia 01.04.2020 zacznie obowiązywać nowa matryca stawek VAT dla towarów i usług objętych stawkami 5% i 8%. Zmiany wynikać będą m.in. z innej klasyfikacji towarów i usług. Dla towarów stosowana będzie Nomenklatura Scalona, natomiast dla usług Polska Klasyfikację Towarów i Usług (PKWiU z 2015r.). Warto przyjrzeć się załącznikom nr 3 i 10 do Ustawy o VAT, które to przedstawiają wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 8% lub 5%.

Zmiana limitu dla małych podatników

Początek roku 2020 przyniósł również zmianę w limicie przychodów, które kwalifikują przedsiębiorcę do grona małych podatników PIT/CIT. Kwota 1,2 mln euro została zwiększona do 2 mln euro. Kwota przeliczana jest według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień, który jest dniem roboczym w październiku roku poprzedzającego dany rok podatkowy. W związku z tym w 2020 roku do grona małych podatników dołączyć będą mogli przedsiębiorcy, których przychodu brutto w 2019 roku nie przekroczyły kwoty 8 mln 747 tys. zł. 

Zmiany w terminach składania zeznań podatkowych

Od 2020 roku zmieniają się również terminy składania zeznań podatkowych. Wszystkie deklaracje PIT za rok 2019 należy złożyć od 15.02.2020. Wcześniejsze złożenie zeznania nie spowoduje przyśpieszenia procesu ewentualnego zwrotu nadpłaty podatku. Termin będzie liczony od 15.02.2020. Dla deklaracji PIT-28 termin zostanie wydłużony do 02.03.2020. Pozostałe deklaracje PIT przedsiębiorca złoży bez zmian, czyli do 30.04.2020.

Ewidencjonowanie sprzedaży na kasach fiskalnych online

Rok 2020 to także obowiązek ewidencjonowania sprzedaży w oparciu o kasy fiskalne online. Pierwszy termin został ustalony na 01.01.2020 i dotyczy on działalności, które np. trudnią się sprzedażą benzyny silnikowej, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych oraz oleju napędowego. Kolejny termin 01.07.2020. O szczegółach odnośnie zwolnienia i obowiązku ewidencjonowania sprzedaży z użyciem kas fiskalnych online można przeczytać w Rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 20.01.2020

zmiany w podatkach 2020