Zmiany w JPK_VAT

Rozporządzenie o zmianach w pliku JPK_VAT

Od 2020 szykują się zmiany w zakresie deklaracji VAT. Dobrze znane deklaracje (dla czynny podatników VAT: VAT-7 rozliczających się miesięcznie i VAT-7K rozliczających się kwartalnie) zostaną zastąpione Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK_VAT). Zmiany reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. 

Od kiedy nowy JPK_VAT?

Nowy plik JPK (uwzględniający deklarację i ewidencję VAT) będą musiały obligatoryjnie złożyć największe firmy od 01.04.2020. Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw termin został ustalony na 01.07.2020.

Nowe warianty plików JPK_VAT

Wraz z wprowadzeniem nowego obowiązku składania deklaracji i ewidencji VAT wprowadza się nowe warianty plików JPK_VAT, czyli JPK_VAT7M (dla przedsiębiorców rozliczających się miesięcznie) oraz JPK_VAT7K (dla przedsiębiorców rozliczających się kwartalnie). 

Jak będzie wyglądał proces składania pliku JPK_VAT?

Przedsiębiorca będzie składał jeden dokument elektroniczny, który obejmie dwie części deklaracyjną i ewidencyjną zestawiającą informacje o zakupach i sprzedaży VAT za dany okres. Podatnicy rozliczający się miesięcznie będą składać plik JPK_VAT7M elektronicznie w okresie do 25. dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku podatników kwartalnych JPK_VAT7K będzie wypełnione jedynie w części ewidencyjnej za okres pierwszych dwóch miesięcy z danego kwartału. Następnie po zakończeniu danego kwartału wypełniana będzie część deklaracyjna za cały kwartał oraz ewidencyjna za trzeci miesiąc kwartału. 

Przykład 

Podatnik, który będzie rozliczał się kwartalnie za kwiecień, maj i czerwiec wyślę następujące pliki:

  • JPK_VAT w części ewidencyjnej do 25 maja za kwiecień,
  • JPK_VAT w części ewidencyjnej do 25 czerwca za maj,
  • JPK_VAT w części ewidencyjnej za czerwiec i deklaracyjnej za kwiecień, maj i czerwiec do 25 lipca.

Plik JPK będzie można podpisać profilem zaufanym, profilem kwalifikowanym lub danymi autoryzacyjnymi. Prawidłowo złożony plik JPK_VAT zostanie potwierdzony UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Zalety wprowadzonych zmian w pliku JPK_VAT

Zmiany opublikowane rozporządzeniem zmniejszają ilość dokumentacji przesyłanej przez przedsiębiorców. Zamiast odrębnie przesyłanego pliku JPK_VAT oraz deklaracji VAT przesyłany będzie jeden dokument. Skraca to czas potrzebny na załatwienie wszystkich formalności. Czynności przestaną być wykonywane podwójnie. Dodatkowo zmniejszą się obowiązki sprawozdawcze wykonywane przez przedsiębiorcę w celu rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Zmiany ograniczą także duplikację informacji czy ilość dokumentów, które będą przetwarzane w systemach informatycznych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 21.10.2019

zmiany w JPK_VAT