+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Wezwanie do zapłaty – co to takiego?

Wezwanie do zapłaty to pismo, którego używa wierzyciel w momencie, gdy dłużnik nie dopełnił formalności związanych z zapłatą należnej kwoty za nabyty od sprzedawcy towar czy usługę.

Wierzyciel w drodze wystosowania wskazanego pisma czyni pierwszy krok do dochodzenia swoich nieściągniętych należności. W ostateczności, gdy zobowiązany do płatności unika zapłaty możliwe jest np. postępowanie sądowe.

baner

 

Nie obowiązuje oficjalny wzór wezwania do zapłaty. Jeżeli powstała konieczność przygotowania takiego pisma, wówczas powinno ono zawierać takie elementy jak:

  • dane stron, których dotyczyła transakcja (dłużnika i wierzyciela),
  • data oraz miejsce sporządzenie pisma,
  • kwota należności (całościowa kwota transakcji bądź powiększona o ewentualne odsetki),
  • termin spłaty zobowiązania,
  • numer bankowego rachunku płatniczego, na który powinna nastąpić wpłata zaległej kwoty,
  • podpis osoby sporządzającej i wysyłającej wezwanie do zapłaty,
  • wskazanie jakie czynności zostaną podjęte w wyniku nieuregulowania płatności w terminie.

Wezwanie do zapłaty wysatwisz w naszych programach do fakturowania.

Poniżej wezwanie do zapłaty wzór.

wezwanie do zapłaty wzór
wezwanie do zapłaty