Urlop na żądanie

Każdy pracownik, który jest uprawniony do urlopu wypoczynkowego ma prawo do tzw. urlopu na żądanie. Czym charakteryzuje się urlop na żądanie? Ile dni urlopu na żądanie przysługuje zatrudnionemu? Czy możliwa jest odmowa udzielenia takiego urlopu? Więcej w artykule.

Co to jest urlop na żądanie? Ile dni wynosi?

Urlop na żądanie często kojarzony jest jako dodatkowe dni, które może wykorzystać pracownik w wyjątkowej dla niego sytuacji losowej w danym roku kalendarzowym. Nie jest to do końca prawdziwe stwierdzenie. Urlop tego typu jak najbardziej wykorzystywany jest w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych. Pracownik, który decyduje się wziąć urlop na żądanie mówi tym samym pracodawcy, że nie jest w stanie w danym dni świadczyć pracy z powodu zaistniałych zdarzeń, które mu to uniemożliwiają. Na pracowniku nie spoczywa obowiązek wytłumaczenia pracodawcy przyczyny jego nieobecności, istotne jest tylko to, żeby pracodawca został o dniu na żądanie poinformowany we właściwym czasie. 

Nieprawdziwym stwierdzenie jest informacja, że są to dodatkowe dni w roku. Tak naprawdę urlop na żądanie to 4 dni, które pracownik może wykorzystać w danym roku wliczone w podstawowy wymiar urlopu. Oznacza to, że osoba, która ma prawo do 26 – dniowego urlopu wypoczynkowego tak naprawdę ma prawo do 4 dni urlopu na żądanie oraz 22 dni, które nie mogą być zaliczone jako dni na żądanie, gdy limit 4 dni został już wyczerpany.

Istotne jest aby pamiętać iż nie wykorzystany w danym roku urlop na żądanie nie powiększa liczby dni, które można wziąć na żądanie w kolejnym roku kalendarzowym. Gdy np. pracownik w danym roku kalendarzowym nie skorzystał z urlopu na żądanie, wówczas w kolejnym nie będzie miał 8 dni urlopu na żądanie lecz nadal 4. Niewykorzystane dni zostaną zakwalifikowane na kolejny rok kalendarzowy jako niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Kiedy przysługuje urlop na żądanie?

Pracownik nabywa prawo do urlopu na żądanie po pierwszym przepracowanym miesiącu (gdy jest to pierwszy urlop) lub od 1 stycznia kolejnego roku po tym, w którym została podjęta pierwsza praca przez pracownika. Prawo skorzystania z urlopu na żądanie dotyczy osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Przywilej tego rodzaju urlopu nie obejmuje pracowników pracujących w oparciu o umowę zlecenie czy dzieło.

Urlop na żądanie kiedy zgłosić?

Chęć skorzystania z urlopu na żądanie pracownik zgłasza swojemu pracodawcy najpóźniej w dniu pracy i co ważne przed jej rozpoczęciem. Kodeks Pracy nie określa sposobu w jaki pracodawca powinien zostać poinformowany o zamiarze skorzystania z urlopu na żądanie. Dlatego też najczęściej spotykaną formą jest rozmowa telefoniczna lub przesłanie wiadomości e-mail.

Czy pracodawca może odmówić pracownikowi urlop na żądanie?

Pracodawca może odmówić udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie powołując się np. na art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy, którego zapis informuje o tym, że pracownik jest zobowiązany w szczególności dbać o dobro zakładu pracy. Oznacza to, że w sytuacji gdy w firmie wystąpiła jakaś nieprzewidziana sytuacja, która może zagrozić jej interesowi czy ciągłości pracy (np. braki kadrowe przy dużej ilości pracy) wówczas pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie. 

Czy urlop na żądanie jest płatny?

Jak najbardziej urlop na żądanie jest płatny. Wynika to chociażby z faktu iż jest on częścią płatnego urlopu wypoczynkowego, który przysługuje pracownikowi w danym roku kalendarzowym. W związku z tym pracownik otrzyma za nieprzepracowany dzień, który jest dniem wolnym na żądanie odpowiednie wynagrodzenie (100% kwoty netto przysługującej na dany dzień).

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 09.06.2020

urlop na żądanie