Składka zdrowotna w 2020 roku

Kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zmienna każdego roku. Przedsiębiorcy odliczają kwotę tych składek od podatku. Warto więc poznać jej wysokość na rok 2020. Od czego jest ona zależna? Składka zdrowotna – więcej w artykule.

program do faktur 2023

Składka zdrowotna – podstawa oraz wysokość składki w 2020 roku

Podstawą składki na ubezpieczenie zdrowotne jest zadeklarowana kwota, która nie jest niższa od kwoty 4.026,01 zł, co stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z uwzględnieniem wypłat z zysku jest ogłaszana co roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W tym roku miało to miejsce 21.01.2020. Kwota, która jest brana pod uwagę dotyczy ostatniego kwartału roku poprzedniego. Zatem w czwartym kwartale 2019 roku wyniosła ona 5368,01 zł. 

Należy wziąć 75% z tej kwoty aby ustalić podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.  Od otrzymanej podstawy konieczne jest wyznaczenie 9% z tej kwoty. W ten sposób otrzymany wyniki będzie wskazywał na wysokość składki zdrowotnej w 2020 roku, którą trzeba miesięcznie zapłacić. Na obecny rok kwota ta to 362,34 zł.

Jeżeli chodzi o podatek, to przedsiębiorca rozliczający się z PIT ma prawo do odliczenie od podatku 7,75 % podstawy wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne. W roku 2020 będzie to kwota 312,02 zł miesięcznie. 

Jakie inne składki na ZUS zapłacą przedsiębiorcy w roku 2020?

Oprócz wspomnianej składki zdrowotnej przedsiębiorcy zapłacą składki w wysokości:

  • Fundusz Pracy i składka chorobowa – po 76,84 zł,
  • wypadkowa – 52,37 zł,
  • rentowa – 250,90 zł,
  • emerytalna – 612,19 zł.

Łącznie przedsiębiorcy zapłacą kwotę 1431,48 zł, co stanowi sumę składek z uwzględnieniem dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego lub kwotę 1354,64 zł bez tego ubezpieczenia.

Przeczytaj więcej informacji o składkach tutaj: https://www.mega-tech.com.pl/skladka-zus-w-2020-rekordowe-zmiany/

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 06.05.2020