Składki ZUS 2020 – rekordowe zmiany

Składki ZUS – zmiany

Szykują się rekordowe zmiany w składkach ZUS odprowadzanych przez przedsiębiorców. Prognozy przewidują 10% wzrost w porównaniu z rokiem 2019. Wysokość składek ZUS jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Rząd przyjął założenie o wzroście wynagrodzeń w 2020 roku, stąd również prognozowane wzrosty składek ZUS. Zgodnie z prognozami rok 2020 przyniesie średnie wynagrodzenie w wysokości 5227 zł brutto. 

Jakie będą składki ZUS 2020?

Podstawą składek ZUS w 2020 będzie 60% kwoty średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Na obecną chwilę kwota zgodna z prognozami to 3136,20 zł. Są to jedynie założenia, które do końca roku kalendarzowego mogą ulec zmianie. 

Z możliwych na dany moment do oszacowania składek (wszystkie prócz składki zdrowotnej) wynika, iż łączna kwota (bez składki zdrowotnej) może wynieść 1069,14 zł. Poniżej szczegółowe prognozowane wzrosty dla poszczególnych składek:

Rodzaj składki Prognozowana kwota w 2020 roku (w zł)
Emerytalna 612,19
Rentowa 250,90
Chorobowa 76,84
Wypadkowa 52,37
Na Fundusz Pracy 76,84

Przyjmując powyższe prognozy oraz doliczając niemożliwą do oszacowania na ten moment składkę zdrowotną prognozuje się, że łączna wysokość składek może wynieść nawet ok 1500 zł. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

składka zus 2020