Różnica 1 gr na fakturze

Skąd się bierze różnica 1 gr na fakturze?

O zasadach zaokrąglania kwot na fakturze VAT można przeczytać w § 9 ust. 6 rozporządzenia w sprawie faktur. Zgodnie z treścią tego paragrafu kwoty na fakturze zawsze zaokrągla się do pełnych groszy, końcówki równe 0,5 grosza lub wyższe zaokrągla się w górę a te niższe w dół. Zatem w jakich sytuacjach może pojawić się różnica 1 gr na fakturze albo nawet większa różnica?

program do faktur 2023

Problem najczęściej dotyczy faktur z dużą ilością pozycji i dużą ilością jednostkową. Wówczas może okazać się, że suma VAT z poszczególnych pozycji może nie zgadzać się z VAT liczonym od całkowitej kwoty netto. Popatrzmy na przykład:

różnica 1 gr na fakturze

Jak widzimy przy sumie poszczególnych VAT z każdej pozycji osobno pojawia się różnica 1 gr na fakturze w porównaniu do wyliczenia vat z całkowitej kwoty netto.

Jakie skutki prawne spowoduje powstała różnica na fakturze?

Prawo przewidziało takie sytuacje. Zawiera je przepis § 9 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie faktur. Zgodnie z tym przepisem na fakturze obowiązkowo musi pojawić się kwota podatku liczona od sumy wartości netto, czyli w powyższym przykładzie kwota VAT od kwoty netto 40,11 zł a nie suma poszczególnych VAT z każdej pozycji osobno.

Jeżeli kwota VAT liczona od całkowitej kwoty netto jest prawidłowa to występowanie różnicy 1gr na fakturze (lub wyższej różnicy) związanej z podsumowaniem poszczególnych pozycji nie skutkuje wadliwością faktury.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 22.01.2020

różnica 1 gr na fakturze