Rezygnacja z PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to w ostatnim czasie bardzo gorący temat. Do tego programu włącza się kolejne przedsiębiorstwa. Jest to rozwiązanie mające na celu zwiększenie emerytur Polaków. Jednakże przystąpienie do niego nie jest obowiązkowe. Dowiedz się, jak wygląda rezygnacja z PPK.

program do faktur 2023

Jak wygląda rezygnacja z PPK?

Zgodnie z założeniem Ministerstwa Finansów osoba, która przystąpi do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych, zyska finansowo, gdy już będzie na zasłużonej emeryturze. Po 40 latach oszczędzania, przyszły senior będzie mógł cieszyć się zastrzykiem gotówki w wysokości 2700 zł przy minimalnej składce i 5900 przy maksymalnej opłacie. Wyliczenia te odnoszą się do pensji w wysokości 4500 zł miesięcznie. Jednakże wiąże się to rezygnacją z części wynagrodzenia w chwili obecnej.

Ponadto, pieniądze będą inwestowane. Dlatego wywołuje to pewne ryzyko. Czynniki te sprawiają, że nie każdy jest do tej opcji przekonany. Nie ma jednak obowiązku uczestnictwa w PPK. Grono uczestników można opuścić w dowolnym momencie, zarówno w fazie powstawania programu, jak i w okresie późniejszym.

Jak złożyć wniosek o rezygnację z PPK?

Pracownik, który planuje wystąpić z programu, przekazuje odpowiedni wniosek swojemu pracodawcy w formie pisemnej. W deklaracji podaje się najważniejsze informacje. Zatrudniony wpisuje swoje imię, nazwisko, PESEL, a także serię i numer dokumentu tożsamości. Istotną kwestią jest również nazwa organizacji zatrudniającej pracownika. Składa się również podpis potwierdzający rezygnację z trzech punktów. Wypełniony wniosek przekazuje się pracodawcy, który niezwłocznie poinformuje o tym fakcie instytucję finansową. Środki uiszczone w miesiącu złożenia dokumentu są zwracane.

Deklaracje wypełnia się także przy zmianie pracy. Wówczas zgromadzone pieniądze można pozostawić w starej firmie lub przenieść do nowej. Co więcej, przy utrzymywaniu decyzji o pozostawaniu poza PPK wniosek trzeba odnawiać raz na cztery lata. Pracodawca ma obowiązek poinformowania zatrudnionego o wznowieniu wpłat od 1 kwietnia danego roku. Taką informację przekazuje pracownikowi do końca lutego. Dzięki temu w praktyce ma się minimum miesiąc na podjęcie decyzji. Gdy nie złoży się rezygnacji w terminie, wpłaty ulegają wznowieniu.

Czy rezygnacja z PPK jest na zawsze?

Osoba, która zrezygnuje z programu ma także prawo do ponownego przystąpienia. W przepisach nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o ten aspekt. Dlatego można przeprowadzać procedurę w zależności od potrzeb.

Jakie są konsekwencje rezygnacji z PPK?

Wpłata podstawowa do PPK to 2% wynagrodzenia uczestnika i 1,5% pensji od pracodawcy. Firma zatrudniająca może także zdecydować się na składkę dodatkową wynoszącą 2,5%. Zatrudniony może także zadeklarować nadprogramowo 2%, co daje maksymalnie 4 procent od każdej ze stron. Pensję pracownika, który wycofa się z programu, nie pomniejsza się o składki. Będzie on zatem cieszył się z wyższej kwoty w porównaniu z kolegami należącymi do PPK. Straci jednak część oszczędności, które musi sfinansować pracodawca bądź zleceniodawca. Nie może także liczyć na państwowe dopłaty. Jest to jednorazowa dotacja powitalna w wysokości 250 zł i kwota roczna wynosząca 240 zł. Rezygnacja z PPK to zabieranie sobie szansy na zgromadzenie dodatkowego kapitału, z którego będzie można korzystać, gdy przejdzie się na zasłużoną emeryturę.

Jednakże argument przemawiający przeciw wprowadzonej opcji to niepewność. Wpłacone środki będą inwestowane na przykład w akcje giełdowe. Co więcej, przepis prawa dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych nie dają gwarancji osiągnięcia przewidywanej stopy procentowej zysku od zgromadzonych pieniędzy. Nikt także nie potwierdzi, że uda się zachować pełną kwotę kapitału. Dlatego decyzje należy dobrze przeanalizować i rozpatrzyć wszystkie argumenty za i przeciw.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 17.08.2020

rezygnacja z PPK