Postępowanie nakazowe

Co to jest postępowanie nakazowe? Kiedy się rozpoczyna?

Postępowanie nakazowe to pojęcie występujące w polskim systemie prawnym jako rodzaj szczególnego postępowania w procesie karnym bądź rodzaj odrębnego postępowania w procesie cywilnym.

program do faktur 2023

Postępowanie nakazowe nie jest czasochłonne, polega na szybkim rozpatrzeniu danej sprawy przez sąd (na niejawnym posiedzeniu – brak bezpośredniego kontaktu stron z sądem) bez przeprowadzania rozprawy i wydaniu nakazu zapłaty. To uproszczona forma dochodzenia spłaty wierzytelności.

Postępowanie nakazowe regulują przepisy art. 484 ust. 1 – 497 Kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie wszczynane jest na wniosek powoda zgłoszony w pozwie. Pozew wnoszony jest do sądu własności ogólnej bądź do sądu miejsca wykonania danego zobowiązania.

Jaki jest przebieg postępowania nakazowego? Jakie dokumenty?

Sąd wydaje nakaz zapłaty, gdy powód w pozwie dochodzi roszczenia pieniężnego lub świadczenia innych rzeczy zamiennych i zostały udowodnione (poprzez złożenie odpowiednich dokumentów) okoliczności, które uzasadniają dochodzone żądanie.

Dokumentami spotykanymi w postępowaniu nakazowym są:

 • dokumenty urzędowe,
 • rachunek, który został zaakceptowany przez dłużnika,
 • wezwanie do zapłaty dłużnika oraz
 • pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu.

Po wydaniu przez sąd nakazu zapłaty, dłużnik ma dwa tygodnie od doręczenia mu dokumentu (wraz z pozwem oraz stosownymi załącznikami) na spłatę zobowiązania w całości wraz ze wszelkimi kosztami bądź wniesienia zarzutu. Jeżeli zarzut nie zostanie wniesiony, wówczas nakaz zapłaty ma charakter prawomocnego wyroku.

Jakie są opłaty?

Aby pozew został rozpatrzony przez sąd powód zobligowany jest wnieść opłatę od pozwu w postępowaniu nakazowym. W przypadku gdy roszczenie nie przekracza wartości pieniężnej 500 zł, wówczas opłata wynosi 30 zł. Do wyższych kwot opłata wynosi ¼ kwoty:

 • 100 zł – dla wartości od 500 zł do 1500 zł
 • 200 zł – dla wartości od ponad 1500 zł do 4000 zł
 • 400 zł – dla wartości od ponad 4000 zł do 7500 zł
 • 500 zł – dla wartości od ponad 7500 zł do 10 000 zł
 • 750 zł – dla wartości od ponad 10 000 zł do 15 000 zł
 • 1000 zł – dla wartości od ponad 15 000 zł do 20 000 zł,
 • 5% wartości roszczenia (nie więcej niż 200 000 zł) – dla wartości ponad 20 000 zł.

Przykład 

Jeżeli kwota roszczenia wynosi 10 000 zł wówczas opłata wyniesie: 1/4*500zł= 125 zł.

UWAGA!

Opłata nie będzie niższa niż 30 zł. Jeżeli z wyliczeń wychodzi kwota z groszami, wówczas zaokrągla się ją w górę do pełnego złotego.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 25.10.2022

Postępowanie nakazowe