Pełna księgowość – limit od 2020

Kto jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości?

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wraz z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują podmioty, które zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości. Istotny jest fakt czy ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy wynikające ze sprzedaży produktów, towarów oraz operacji finansowych wyniosły co najmniej równowartość (wyrażoną w walucie polskiej) 2 000 000 euro.

program do faktur 2023

Są to więc:

  • osoby fizyczne,
  • spółki cywilne osób fizycznych, 
  • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, 
  • spółki jawne osób fizycznych, 
  • spółki partnerskie, a także 
  • przedsiębiorstwa w spadku działające w oparciu o Ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629).

Jaki limit przychodów zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia pełnej księgowości?

Wspomniany limit 2 000 000 euro przelicza się w oparciu o średni kurs tej waluty na walutę polską. Kurs, po którym dokonywane jest przeliczenie ogłaszany jest przez Narodowy Bank Polski w dniu 01 października w poprzedzającym roku podatkowym. 

Przykład:

  1. Średni kurs NBP ogłoszony na dzień 1.10.2019 dla 1 euro to 4,3734 zł.
  2. Należy dokonać przeliczenia kwoty 2 000 000 euro x 4,3734 zł/1 euro. Wynikiem działania będzie kwota 8.746.800 zł.
  3. Przedsiębiorca, które przychody netto w roku obrotowym 2019 wyniosły co najmniej 8.746.800 zł zobowiązany będzie od 01.01.2020 do prowadzenia pełnej księgowości.

Czy nastąpiła zmiana limitu w porównaniu z rokiem 2019?

Limit przychodów netto obowiązujący od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku do prowadzenia pełnej księgowości to co najmniej 8 559 000 złotych. Z uwagi na wyższy średni kurs euro z dnia 01.10.2019 w porównaniu z poprzedni rokiem limit zwiększy się o 187 200 zł.

Nowy limit 8.746.800 zł obowiązywać będzie od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 16.10.2019

pełna księgowość