Odliczenie VAT – jak wygląda? dla kogo?

Czynni podatnicy podatku od towarów i usług mają prawo do odliczenia VAT-u naliczonego w związku z zakupem produktów, a więc pomniejszenia podatku należnego. Jednakże przedsiębiorcy pragnący skorzystać z tej możliwości muszą spełnić pewne warunki, które umieszczono w ustawie. Sprawdź, jak wygląda odliczanie podatku VAT.

Jak wygląda odliczenie podatku VAT krok po kroku?

W praktyce podatek VAT reguluje sprzedawca towarów i usług, gdyż on wpłaca zobowiązanie na konto urzędu skarbowego. Jednakże faktycznie płaci to odbiorca produktu, a więc przysłowiowy Kowalski. Przedsiębiorca dolicza zobowiązanie do ceny sprzedawanego artykułu i odprowadzi je do fiskusa, ale to konsument ponosi jego ekonomiczny ciężar.

Odliczenie podatku VAT wprowadzono dla uniknięcia kilkukrotnego opodatkowania tego samego wyrobu w obrocie między organizacjami. Danina płacona przy zakupie artykułów to inaczej VAT naliczony. Natomiast wartość doliczana przy sprzedaży nosi miano VAT-u należnego. Różnice pomiędzy tymi kategoriami wpłaca się do urzędu skarbowego. Gdy kwota naliczona jest wyższa od należnej, nie ma zobowiązania do zapłaty, a nawet wręcz przeciwnie. W takie sytuacji firma może otrzymać zwrot z fiskusa. Zatem odliczenie podatku VAT to prawo do legalnego pomniejszania o VAT naliczony. W ten sposób przedsiębiorca obniża sobie wysokość zobowiązania.

Kiedy podatnik może odliczyć podatek VAT?

Przedsiębiorca zyskuje prawo do odliczenia podatku VAT, gdy łącznie spełni trzy warunki. Wymienia się tutaj trzy czynności:

  • otrzymanie faktury,
  • powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy,
  • nabyte produkty czy usługi będą używane przez podatnika na potrzeby związane z wykonywaniem działań opodatkowanych.

Wymienia się jednak sytuacje, w których organizacja traci prawo do tej opcji. Dochodzi do tego, gdy sprzedaż potwierdzają dokumenty wystawione przez nieistniejący podmiot gospodarczy. Ponadto jest tak, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu lub jest z tego zobowiązania zwolniona.

Nie można także skorzystać z tej alternatywy, gdy wystawione dokumenty potwierdzają czynności, które się nie odbyły, podają wartości niezgodne z rzeczywistością, a także potwierdzają prace, do których zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego (art. 58 i 83). Są to na przykład zadania, które mają na celu obejście ustawy.

Odliczenia nie dokonasz także wtedy, gdy wystawione faktury nie zostały zaakceptowane przez odbiorcę. Do wyjątków należy także sytuacja, w której wykazano kwotę podatku do czynności opodatkowanych, dla których nie ma kwoty podatku na fakturze.

Jak odliczyć podatek VAT?

Odliczanie podatku VAT odbywa się przez złożenie odpowiedniej deklaracji. Jest to możliwe za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Nie można tego zrobić wcześniej, niż za czas, w którym otrzymano fakturę. Gdy nie dokonasz odliczenia, masz jeszcze możliwość przeprowadzenia tej czynności w dwóch następujących po sobie okresach. Później można to zrealizować już tylko przez korektę deklaracji. Na jej złożenie masz aż 5 lat. Dla ułatwienia, od roku 2016 zwolniono podatników z obowiązku pisania wyjaśnienia uzasadniającego celowość nanoszonych poprawek.

Odliczenie podatku VAT, jakie są szczególne terminy?

W niektórych sytuacjach terminy odliczenia VAT mogą być inne. Dlatego przed skorzystaniem z tego prawa zwróć uwagę na pewne aspekty. Zweryfikuj, czy w stosunku do nabytych towarów lub usług obowiązek podatkowy nie powstał w sposób szczególny, na przykład usługi budowlane, najem, czy media. Co więcej, gdy nabywca ma status małego podatnika rozliczającego się metodą kasową, prawo do odliczenia powstaje nie wcześniej niż za okres, w którym dokonał zapłaty.

Odliczanie podatku VAT to bardzo dobra metoda na optymalizowanie kosztów ponoszonych na rzecz urzędu skarbowego. Pamiętaj jednak o tym, że każdy zakup i wydatek należy uzasadnić prowadzoną działalnością gospodarczą.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 25.09.2020

odliczenie vat