Nowa struktura JPK_FA(3)

Terminy dla nowej struktury JPK_FA(3)

Ministerstwo Finansów opublikowało nową strukturę JPK_FA(3), która będzie obowiązywać od 01.11.2019. Wprowadzenie nowej struktury wynika z dostosowanie do nowych regulacji w zakresie tzw. split payment, czyli mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Zmiany w zakresie wystawiania faktur z MPP reguluje Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 13 września 2019 r. poz. 1751), która obowiązuje również od 01.11.2019. 

Co obejmie nowa struktura JPK_FA(3) i jakie zmiany?

Nowa struktura JPK_FA(3) dotyczyć będzie ksiąg podatkowych i dowodów księgowych. Nowa struktura wprowadza również zmiany w raportowaniu faktur zaliczkowych i walutach obcych.

nowa struktura JPK_FA(3)