+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Magazyn konsygnacyjny – czym jest?

Wiele firm, z uwagi na profil swojej działalności, musi korzystać z powierzchni magazynowych. W ustawodawstwie funkcjonuje kilka ich rodzajów. Należy do nich między innymi magazyn konsygnacyjny. Co to jest i czym różni się on od tradycyjnego?

program do faktur 2022

Co to jest magazyn konsygnacyjny?

Kwestie związane z terminologią magazynu konsygnacyjnego porządkuje ustawa o VAT. Zgodnie z nią jest to powierzchnia do przechowywania, zarejestrowana na podatnika VAT UE. Przechowuje się na niej towary dostarczone przez zamiejscowego podatnika podatku od wartości dodanej. Pochodzą one z jednego z krajów członkowskich lub innego miejsca niebędącego miejscem zarejestrowania płatnika VAT UE.

Innymi słowy, jest to więc magazyn zlokalizowany na terenie Polski, w którym przechowywane są dobra należące do zagranicznego dostawcy. Pozostają one w jego posiadaniu tak długo, jak znajdują się na terenie magazynu. W chwili kiedy polski przedsiębiorca pobiera z niego dany towar, staje się jednocześnie jego właścicielem. Zanim to nastąpi odpowiedzialność oraz koszty związane z utrzymaniem powierzchni ponosi zagraniczny dostawca.

Czym różni się magazyn konsygnacyjny od tradycyjnego?

Na gruncie ogólnym jest to po prostu powierzchnia do magazynowania towarów. Zasadnicza różnica pojawia się przy płaceniu podatków. Chociaż to właściciel magazynu jest osobą zarządzającą, obowiązek podatkowy pojawia się dla niego dopiero z chwilą pobrania z magazynu potrzebnych przedmiotów. Dopóki pozostają one na terenie magazynu, formalnie należą do dostawcy zagranicznego. Zmiana właściciela następuje dopiero z chwilą wzięcia towarów przez polskiego przedsiębiorcę i także wtedy tworzy się obowiązek uregulowania należności podatkowych.

Jakie są procedury magazynu konsygnacyjnego?

Proces dostarczenia towarów do takiego magazynu traktuje się jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). Należy jednak przy tym wiedzieć, że aby polski podatnik mógł te działania w taki sposób rozliczyć, musi spełnić określone warunki.

Po pierwsze, podatnik podatku od wartości dodanej nie może być zarejestrowany jako podatnik VAT na terenie Polski. Bardzo istotne jest również to, że towary trzymane w magazynie konsygnacyjnym nie mogą być przeznaczone do działalności handlowej, a jedynie do produkcji lub świadczenia usług. Ponadto, polski płatnik VAT musi złożyć do Urzędu Skarbowego zawiadomienie o zamiarze przechowywania towarów w magazynie konsygnacyjnym. W dokumencie tym muszą się znaleźć informacje na temat dostawcy zagranicznego (dane takie jak nazwa, miejsce prowadzenia działalności oraz adres magazynu konsygnacyjnego). Powinien także zawierać oświadczenie dostawcy zagranicznego o zamiarze przechowywania swoich towarów wraz ze wskazaniem osoby, która będzie prowadzić magazyn.

Ostatnim warunkiem, który należy spełnić, jest konieczność prowadzenia ewidencji przechowywanych towarów. Muszą się tam znaleźć dokładne informacje na temat daty przyjęcia, pobrania oraz ewentualnego zwrotu magazynowanych produktów. Rejestr powinien ponadto zawierać dane dotyczące samych przedmiotów, który służy do ich identyfikacji w razie kontroli organów podatkowych.

Warto przy tym dodać, że towar można przechowywać w magazynie przez okres 24 miesięcy. Po tym czasie uznaje się, że go pobrano.

Zalety prowadzenia magazyny konsygnacyjnego

Prowadzenie takiego magazynu odbywa się w ramach WNT (wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) i ma na celu ujednolicenie i ułatwienie wymiany dóbr pomiędzy państwami członkowskimi. Zdecydowanie upraszcza to także sposób rozliczania podatku. Gdyby nie te udogodnienia, zagraniczny dostawca musiałby zarejestrować się w Polsce jako płatnik VAT. Do transakcji byłby zobligowany do zastosowania polskiej stawki podatkowej. Stanowiłoby to spore utrudnienie, a ponadto wydłużyłoby cały proces, który powinien przebiegać sprawnie i bez nadmiaru formalności.

Czy magazyn konsygnacyjny i call-off stock to to samo?

Funkcjonowanie magazynów konsygnacyjnych to dopiero początek zmian związanych z WDT oraz WNT. W styczniu 2020 roku wprowadzono modyfikacje, które mają prowadzić do stopniowego wcielania w życie postanowień dyrektywy Rady (UE) 2018/1910.

Konsekwencją zmian jest, między innymi, wprowadzenie rozróżnienia na magazyny działające na terenie Polski (konsygnacyjne) oraz te poza nim, służące do handlu transgranicznego (magazyny konsygnacyjne typu call-off stock). Co więcej, w niektórych sytuacjach określonych w dyrektywie, podatnik będzie mógł przemieścić towary, unikając jednocześnie procedury WNT. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których dobra są transportowane spoza Polski przez zagranicznych dostawców lub tenże dostawca nie ma stałej siedziby w naszym kraju.

W świetle nowych ustaleń uznaje się, że osoba prowadząca magazyn typu call-off stock będzie jednocześnie przyszłym nabywcą sprowadzanych towarów. Jednocześnie WNT formalnie będzie mieć miejsce dopiero w chwili pobrania dóbr z magazynu, czyli w chwili przeniesienia prawa własności.

Oferujemy program magazynowy z którym fakturowanie i zarządzanie stanami magazynowymi jest proste. To Faktura Small Business Handel. Program można za darmo przetestować i sprawdzić tym samym jego funkcje w swojej firmie.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 20.10.2020

magazyn konsygnacyjny