Korekta JPK

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny, to rzecz bardzo dobrze znana wszystkim przedsiębiorcom. Jest to zestawienie finansowe firmy sprowadzone do jednakowego dla wszystkich formatu elektronicznego. Zawarte w dokumencie dane muszą pokrywać się z aktualną deklaracją podatkową. Jeśli do tych danych wkradnie się błąd, konieczna będzie korekta JPK. Jak ją przeprowadzić i o czym należy przy tym pamiętać?

Jednolity Plik Kontrolny — nowe przepisy

Dotychczasowe przepisy nakładały na przedsiębiorców obowiązek comiesięcznego lub kwartalnego składania JPK do Ministerstwa Finansów. Jednak w październiku 2020 roku planuje się wprowadzenie nowego Pliku, co sprowadza za sobą szereg nowych zasad dotyczących jego tworzenia oraz ewentualnej korekty. Co mówią nowe ustalenia?

Co się zmieni w dotychczasowym JPK?

Najnowsze zmiany polegają przede wszystkim na likwidacji deklaracji VAT oraz dotychczasowego formatu JPK. Nie oznacza to jednak, że podatnik nie będzie zobowiązany do udzielania informacji na temat swojej działalności.

Nowy JPK przyjmie dwie formy:

  • JPK_V7M – dla tych przedsiębiorców, którzy rozliczają podatek VAT co miesiąc;
  • JPK_V7K – mający zastosowanie w przypadku, gdy podatnik rozlicza podatek VAT co kwartał.

W każdym z przypadków przedsiębiorca będzie musiał uzupełnić część deklaracyjną (odpowiednik dawnej deklaracji VAT) oraz część ewidencyjną (dawny format JPK). Różnica pomiędzy JPK_V7M a JPK_V7K polega na tym, że przy rozliczeniu miesięcznym każdorazowo w nowym JPK muszą znaleźć się obie części. Tymczasem dla osób rozliczających się kwartalnie, część deklaracyjna pojawi się jedynie w trzecim miesiącu. Dwa pierwsze będą zawierać wyłącznie ewidencję wydatków i sprzedaży.

Jak powinna wyglądać korekta JPK?

Korygowanie powstałych błędów odbywa się na podobnych zasadach, jak w przypadku starego JPK. Kiedy zdarzy się nam popełnić pomyłkę, należy poprawić cały plik, w którym pojawiły się zmiany. Nie oznacza to jednak, że koniecznie trzeba składać od nowa zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną. Złożyć ponownie musimy jedynie te dane, które zmodyfikowaliśmy, a które mają wpływ na pozostałe elementy. Na przykład, jeśli pomyłka wkradła się w jakieś informacje formalne, wystarczy poprawić jedynie część ewidencyjną, jako że tylko ona się zmieni. Jeśli jednak błąd ma wpływ na wysokość podstawy opodatkowania, wówczas trzeba poprawić obie części.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że sposób dokonania korekty uzależniony będzie od tego, w którym momencie zauważono nieścisłości. Inna będzie metoda, jeśli odkryliśmy je przed wysłaniem nowego JPK. A jeszcze inna, jeśli pomyłka ma wpływ na wysokość podstawy opodatkowania albo na wysokość podatku należnego.

Jeśli zorientowaliśmy się odpowiednio wcześnie, wówczas wystarczy tylko poprawić JPK i wysłać go. Nieco bardziej skomplikowana jest korekta JPK, jeśli zdążyliśmy wysłać ją już do organów podatkowych. W takiej sytuacji należy wykonać storno, czyli wpisać ze znakiem minus pozycje, które zawierały błędy, dodając do tego jednocześnie już poprawiony zapis. Koniecznie trzeba przy tym pamiętać, że korekta JPK musi zawierać ten sam numer, który znajdował się na pierwotnym dokumencie.

Czy wystawienie faktury korygującej jest równoznaczne z koniecznością korekty JPK?

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, kiedy dokładnie wystawiono taką fakturę.

1. Jeśli faktura korygująca dotyczy sprzedaży, a błąd zmniejsza podstawę opodatkowania, korekta JPK nie jest konieczna. Jeśli jednak zwiększa tę podstawę, wówczas musimy złożyć poprawki pliku.

2. Ewentualne błędy w fakturach korygujących dotyczących zakupów, nie wymagają tworzenia korekty JPK ani w przypadku zmniejszenia, ani zwiększenia podstawy opodatkowania.

Co do zasady, jeśli faktury korygujące księgowane są na bieżąco, nie ma potrzeby wprowadzania korekty JPK.

Czy za błędy w JPK czekają nas sankcje?

Urzędy Skarbowe mogą karać podatników za błędy wykryte w Jednolitym Pliku Kontrolnym. Dlatego tak istotne jest, aby w porę wyłapać wszystkie nieścisłości i przedłożyć korektę. Przedsiębiorca ma na to 14 dni, licząc od momentu, kiedy zauważono pomyłkę lub od zaistnienia zmiany, która wpływa na ewidencję. Jeśli podatnik nie odkryje pomyłki samodzielnie, może się zdarzyć, że zrobi to za niego Urząd Skarbowy. Wówczas ma on 14 dni (od daty wezwania) na stworzenie korekty lub złożenie stosownych wyjaśnień.

Błędy, które pojawią się przed 1 października 2020 roku, można korygować na starych zasadach.

JPK – nowy format

Zmiany w JPK mają na celu uproszczenie i zminimalizowanie ilości dokumentacji wymaganej od przedsiębiorców. Warto jednak przy tym pamiętać, że w razie jakichkolwiek wątpliwości czy problemów, można skorzystać z usług profesjonalnej firmy księgowej, która jest zawsze na bieżąco ze wszystkimi zmianami.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 13.08.2020

korekta jpk