Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza to jedna z najczęściej wybieranych form prowadzenia biznesu. Własna firma wiąże się z szeregiem różnych wyzwań, koniecznością podejmowania istotnych decyzji, pomysłem na prowadzenie interesu oraz posiadaniem odpowiednich środków na finansowanie firmy. Jak założyć JDG? Jakie są zalety i wady? O czym warto pamiętać? Szczegóły w artykule.

program do faktur 2023

Co to jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Jednoosobowa działalność gospodarcza, w skrócie JDG to jedna z najprostszych form własnej firmy, która podlega wpisowi do CEIDG (Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej). JDG nazywana jest często samozatrudnieniem, gdyż biznes prowadzony jest we własnym imieniu i na własny rachunek. W jednoosobowej działalności gospodarczej szefem i pracownikiem jest ta sama osoba fizyczna. JDG w Polsce prowadzona jest przez osoby pełnoletnie (osiągnęły 18 rok życia) i które są zdolne do podejmowania czynności prawnych. W przypadku osób nieletnich, które otwierają firmę, w kwestiach prawnych konieczne są zgody przedstawiciela ustawowego tej osoby, czyli np. rodzica. Jednoosobowa działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa, która jest wykonywana przez przedsiębiorcę zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce. Ma ona cel zarobkowy, wykonywana jest w sposób ciągły i na własną odpowiedzialność przedsiębiorcy.

UWAGA!

Nie zawsze prowadzony biznes musi być zarejestrowany w CEIDG. Tak jest chociażby w przypadku prowadzenie tzw. działalności nierejestrowej. Szczegóły tutaj: https://www.mega-tech.com.pl/dzialalnosc-nierejestrowana/.

Jednoosobowa działalność gospodarcza to ważny krok dla początkujących przedsiębiorców. Decyzja o rozpoczęciu firmy powinna być dobrze przemyślana, warto więc rozpisać biznes plan czy mieć świadomość ryzyka utraty zainwestowanych środków pieniężnych. Kwestie prawne JDG zostały uregulowane w Ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646).

Jednoosobowa działalność gospodarcza – jak założyć?

Założenie własnej firmy to szybki i bezpłatny proces. Wystarczy odpowiednio wypełnić wniosek CEIDG-1 i złożyć go osobiście w urzędzie miasta bądź gminy, wysłać go listem poleconym (poświadczonym notarialnie), złożyć elektronicznie z wykorzystaniem elektronicznego profilu kwalifikowanego bądź przez platformę e-PUAP.

UWAGA!

Jedna osoba fizyczna może mieć tylko jeden wpis w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.

Oprócz obowiązku wpisu do CEIDG przedsiębiorca musi dokonać również pozostałych formalności, takich jak chociażby zgłoszenie do ZUS – siebie i pracowników jako osób ubezpieczonych w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakładając działalność gospodarczą przedsiębiorca powinien pamiętać również o oferowanych ulgach np. ulga na start (tzw. Mały ZUS), czy innych, które pozwolą mu obniżyć wysokość obciążeń finansowych w pierwszym okresie działalności przedsiębiorstwa. Istotne jest również wcześniejsze przeanalizowanie nie tylko nazwy prowadzonej działalności czy daty jej rozpoczęcia, ale i chociażby przedmiotu działalności. Jest to ważne z punktu określenia rodzaju prowadzonego biznesu i wyboru właściwych kodów PKD. Przedsiębiorca musi znać miejsce prowadzenia działalności, wybrać formę opodatkowania oraz rozliczeń księgowych czy założyć rachunek bankowy. Istotne jest także określenie czy będzie on czynnym podatnikiem podatku VAT czy będzie podmiotem zwolnionym z tego opodatkowania.

Plusy i minusy własnej JDG

Zalet prowadzenia własnego biznesu jest wiele. To przede wszystkim samodzielność w podejmowaniu decyzji, elastyczne godziny pracy, wypracowywanie dla siebie zysków w oparciu o wybrane źródła dochodów, dobór własnej grupy kontrahentów. Zanim jednak dostrzegalne będą plusy przedsiębiorca od początku napotkać może wiele przeszkód. Własny biznes to duża odpowiedzialność (szczególnie finansowa własnym majątkiem) i ryzyko niepowodzenia. Przedsiębiorca musi być świadomy kosztów jakie poniesie szczególnie w pierwszych miesiącach działalności. Nie od razu firma przyniesie zyski, dlatego trzeba nastawić się na inwestycję i odpowiednio się przygotować finansowo. Podatki, składki, koszt wynajęcia lokalu, zatrudnienia pracowników, usługi księgowe to tylko niektóre z wydatków, za które przedsiębiorca będzie odpowiadał swoim majątkiem. Często do prowadzenia działalności wymagane są dodatkowe licencje, koncesje, pozwolenia. Niezbędna staje się również pomoc wykwalifikowanego biura księgowego, które zadba o wszelkie formalności związane z księgowaniem dokumentacji, prowadzeniem rozliczeń czy naliczaniem wynagrodzeń. Początkowe koszty to inwestycje, które z czasem mogą przełożyć się na zyski, nie jest to jednak pewna sytuacja, dlatego chcąc prowadzić własny biznes warto przeanalizować różne scenariusze.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 18.05.2022

jednoosobowa działalność gospodarcza