Faktura metoda kasowa

Faktury metoda kasowa

Faktura VAT metoda kasowa, inaczej uproszczona pozwala na ujęcie kosztów w dacie ich ponoszenia. Nie bierze się tutaj pod uwagę okresu, którego dany koszt dotyczy. Data wystawienia faktury jest jednoznaczna z datą poniesienie kosztu. Jak od wszystkiego występują również wyjątki. Poniesione wydatki na zaliczki wpłacane na podatek dochodowy, wypłacane wynagrodzenia czy składki ZUS księgowane są w dacie faktycznej zapłaty. Podatek należny VAT rozliczany metodą kasową księgowany jest w okresie przypadającym na datę otrzymania płatności od kontrahenta. Podatek naliczony od faktur zakupowych rozliczany jest również w dacie faktycznej płatności.

Metoda kasowa, co to jest?

Metoda kasowa jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy posiadają tytuł małego podatnika (roczna sprzedaż nie może przekroczyć u tych podatników 1,2 mln zł). Zalety metody kasowej widać szczególnie wśród nowych działalności, gdy początkujący przedsiębiorca nie jest w stanie sprecyzować napływu należności bądź, gdy jest świadomy możliwych opóźnień. Metoda ta sprawdzi się również w przypadku wystawiania faktur z wydłużonym terminem płatności.

W naszym programie również masz możliwość wystawienia faktury korygującej.

faktura metoda kasowa

Wypróbuj nasz program do faktur już teraz!

Zacznij korzystać z naszych programów i dołącz do zadowolonych klientów.