Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Co to jest zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach? Czy obowiązuje jakiś wzór?

Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu to firmowy dokument wystawiany i przekazywany przez pracodawcę na prośbę pracownika. Zaświadczenie takie nie ma ściśle określonego przepisami wzoru. Możne więc zostać wystawiane na wzorze, którym dysponuje pracodawca. Głównym celem złożenia zaświadczenie jest osiągniecie określonych korzyści.

program do faktur 2023

W sytuacjach wyjątkowych np. w przypadku ubiegania się o kredyt w banku, instytucja ta może przedłożyć własny wzór zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach. Wówczas taki dokument wypełniany jest przez pracodawcę. Kolejnym przykładem sytuacji, w której może być potrzebne zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu jest zakup przedmiotu na raty czy podpisywanie umowy o świadczenia telekomunikacyjne. Inna sytuacja to ubieganie się ucznia czy studenta o stypendium socjalne, wówczas szkoła czy uczelnia wyższa wymaga zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach od rodziców wnioskującego.

Zaświadczenie to dokument, w którym pracodawca zaświadcza:

  • o fakcie zatrudnienia danej osoby,
  • formę zatrudnienia osoby, która wnioskuje o zaświadczenie,
  • na jaką miesięcznie kwotę opiewa wynagrodzenia pracownika.

Zaświadczenie wystawiane jest więc nie przez pracownika, lecz pracodawcę, który potwierdza poprawność zapisów poprzez złożenie podpisu oraz pieczątki firmowej.

Wydane oświadczenie jest ważne miesiąc od daty wystawianie przez pracodawcę.

Jakie elementy zawiera zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach to dokument, w którym pracodawca wskazuje:

  • miejsce zatrudnienia (nazwa firmy, numer NIP, dane kontaktowe),
  • formę zatrudnienia (umowa o pracę, dzieło, zlecenie),
  • czas zatrudnienia (termin, od którego zawarta z pracownikiem umowa obowiązuje),
  • zajmowane stanowisko bądź charakter pracy pracownika,
  • wysokość wynagrodzenia za ostatnie kilka miesięcy (brutto lub netto w zależności o jaką wartość prosi instytucja wymagająca przedłożenia takiego zaświadczenia),
  • informacje o zajęciach komorniczych z wypłaty.

Dokument należy sporządzać zgodnie ze stanem faktycznym. Sfałszowanie dokumentu może narazić instytucję, która go przyjmuje na straty, a co się z tym wiąże może dojść do uznania czynności złożenia nieprawdziwego zaświadczenia jako oszustwo (przestępstwo na mocy Kodeksu karnego).

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 09.08.2022

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach