Zaświadczenie o niekaralności

Co to jest zaświadczenie o niekaralności? W jakim sytuacjach jest wymagane? Przybliżamy zagadnienie w poniższym artykule.

Czym jest zaświadczenie o niekaralności?

Zaświadczenie o niekaralności to dokument, który jest potwierdzeniem, że osoba np. ubiegająca się o dane stanowisko pracy, koncesje czy licencję nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu i tym samym nie widnieje w tzw. KRK, czyli Krajowym Rejestrze Karnym. 

program do faktur 2023

KRK zawiera m.in. informacje o osobach, które zostały tymczasowo aresztowane, są poszukiwane listem gończym czy zostały prawomocnie skazane za przestępstwa bądź przestępstwa skarbowe.

Kto obowiązkowo musi przedstawić zaświadczenie?

Dokument będący zaświadczeniem o niekaralności przedstawiają np. nauczyciele, urzędnicy służby celnej, księgowi, opiekunowie w żłobku dla dzieci czy pośrednicy kredytowi. Taki dokument potrzebny jest również podczas ubiegania się o licencję na taksówkę, uzyskanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi, otrzymanie licencji transportowej czy obywatelstwa.

Kto występuje o zaświadczenie o niekaralności? Na jakich zasadach?

O zaświadczenie o niekaralności występuje się tylko we własnym imieniu. Osoba trzecia może wystąpić o zaświadczenie posiadając stosowne upoważnienie np. pełnomocnictwo. Wystąpienie w cudzym imieniu bez upoważnienia grozi karą grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do lat 2. 

Dokument można szybko uzyskać składając wniosek przez Internet. Potrzebne jest do tego: konto utworzone na platformie Krajowego Rejestru Karnego, złożenie wniosku, uiszczenie opłaty za wniosek (w kwocie 20 zł) oraz podpisanie wniosku Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem. Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki (nie później niż w terminie 7 dni). Jest to bardzo wygodny sposób szybkiego uzyskania zaświadczenia o niekaralności. 

Możliwe jest również złożenie wniosku w sposób tradycyjny jednak może to wydłużyć cały proces, i z pewnością zwiększy koszty. Opłata za zaświadczenie o niekaralności wydane na piśmie wiąże się z opłatą rzędu 30 zł. Aby uzyskać takie zaświadczenie w formie papierowej należy udać się do jednego z punktów informacyjnych Krajowego Rejestru Sądowego albo do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 23.06.2020

zaświadczenie o niekaralności