Zamknięcie działalności gospodarczej – poradnik krok po kroku

Z różnych względów właściciel prowadzonego biznesu może podjąć decyzję o tym by go zakończyć. Przyczyn może być wiele: brak płynności finansowej, zły pomysł na biznes, zmiana formy działalności czy niekorzystna sytuacja na rynku. Zamknięcie działalności gospodarczej wiąże się z różnymi czynności i obowiązkami, które trzeba wypełnić. Poznajmy krok po kroku o czym trzeba pamiętać zamykając firmę.

Jak przygotować się na zamknięcie działalności gospodarczej?

Myśląc o zamknięciu firmy z pewnością trzeba z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanować kolejne etap, które pozwolą dopełnić wszelkich formalności. Często zapominanym krokiem jest przejrzenie wszystkich podpisanych umów z kontrahentami oraz z zatrudnionymi pracownikami. Przedsiębiorca powinien mieć na uwadze czas trwania zawartych umów oraz okres i możliwość ich wcześniejszego wypowiedzenia. Złożenie stosowanych rozwiązań zawartych umów powinno odbyć się z wyprzedzeniem, tak aby w dniu likwidacji firmy nie obowiązywały już żadne wiążące umowy.

Wykreślenie firmy z rejestru przedsiębiorców CEIDG oraz KRS

Chcąc zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej należy pamiętać o jej wykreśleniu z odpowiednich rejestrów. W przypadku jednoosobowych działalności firma powinna zostać wyrejestrowana z CEIDG. Dla spółek cywilnych będzie to GUS i wykreślenie z rejestru REGON, natomiast w przypadku pozostałych podmiotów KRS.

Wyrejestrowanie firmy z ZUS

Wśród obowiązków, które spoczywają na przedsiębiorcy chcącego zamknąć działalność gospodarczą jest wykreślenie firmy z ZUS poprzez dostarczenie stosownych formularzy. Jeżeli składany jest wniosek o wykreślenie firmy z rejestru na formularzu CEIDG-1, wówczas nastąpi automatyczne wyrejestrowania z ZUS przedsiębiorcy jako płatnika składek. Dodatkowo podczas składania wniosku możliwe jest również wyrejestrowanie z ubezpieczenia pracowników oraz zgłoszonych członków rodziny. Proces automatycznego wyrejestrowania obejmuje również spółki, które są wpisane do KRS. 

Wykaz posiadanego majątku i przeprowadzenie spisu z natury – rozliczenie z podatku dochodowego i wyrejestrowanie z VAT

Kończąc działalność gospodarczą jedną z czynności jest przeprowadzenie spisu z posiadanego majątku oraz przygotowania wykazu majątku. Informacje, które powinny znaleźć się w wykazie to np. wszelkie środki trwałe, składniki wyposażenia, materiały, wyroby gotowe czy półwyroby, które wchodzą w skład majątku firmy na dzień zaprzestania prowadzenia firmy. Dokument sporządza się w celu udostępnienia go organom kontroli skarbowej, jeżeli tak miałaby miejsce. Składniki wykazu przedsiębiorca nie bierze pod uwagę przy wyliczaniu dochodu. Ewentualny przychód może powstać przy ich sprzedaży po likwidacji firmy. Przy wyliczaniu podatku dochodowego brany jest termin sprzedaży majątku do 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym miała miejsce likwidacja firmy. 

Spis z natury zwany remanentem sporządzają przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT. Celem przygotowania takiego spisu jest wykazanie dochodu podatkowego osiągniętego w roku, w którym następuje zamknięcie działalności gospodarczej. Spis musi wskazywać kwotę podatku należnego, który przedsiębiorca zapłaci w związku z likwidacją firmy. Czynni podatnicy VAT muszą pamiętać także o konieczności powiadomienia właściwego urzędu skarbowego o zakończeniu działalności gospodarczej. 

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Przedsiębiorca, który zamyka firmę powinien pamiętać m.in. o:

  • zamknięciu księgowości,
  • właściwej likwidacji kasy fiskalnej (jeżeli takie urządzenie było wykorzystywane w zamykanej działalności gospodarczej) i ewentualnym zwrocie przyznanej ulgi na zakup kasy fiskalnej,
  • powiadomienie urzędu jeżeli prowadzi działalność reglamentowaną (wymagającą odpowiednich zezwoleń i koncesji) o rezygnacji z części działalności (w przypadku całkowitej likwidacji informacja przesyłana jest automatycznie z CEIDG lub KRS)
  • zamknięciu konta firmowego,
  • odpowiednim przechowywaniu dokumentacji firmowej.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 14.01.2020

zamknięcie działalności gospodarczej