Zaległy urlop – do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop?

Rok 2020 to trudny rok dla przedsiębiorstw ze względu na obecną pandemię koronawirusa. Organizacja pracy w firmie mogła ulec zmianie. Inne zachowania zauważalne są również w kontekście ilości dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Pracownik w ciągu roku w zależności od swojego stażu pracy może liczyć na 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Co w przypadku gdy powstanie zaległy urlop? Do kiedy trzeba go wykorzystać?

program do faktur 2023

Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop?

Nie zawsze pracownik w pełni wykorzysta swój urlop wypoczynkowy, do którego nabył prawo na dany rok kalendarzowy. Często pozostaje kilka lub kilkanaście dni niewykorzystanego urlopu. Co w tej sytuacji? Kodeks pracy przewiduje, iż urlop z danego roku może zostać przesunięty na kolejny z inicjatywy pracownika bądź pracodawcy, gdy owe przesunięcie terminu urlopu:

  • umotywowane jest ważnymi przyczynami – na wniosek pracownika,
  • wynika z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy – gdy nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Zaległy urlop pracownik może wykorzystać do 30 września kolejnego roku kalendarzowego. Jeżeli więc za rok 2020 pracownikowi pozostanie np. 10 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, wówczas w roku 2021 doliczane zostanie mu 10 dni, do ilości dni urlopu wypoczynkowego na rok 2021.  Warto pamiętać, że 10 zaległych dni za rok 2020 pracownik musi wykorzystać do 30 września 2021 roku.

Zaległy urlop – odmowa pracodawcy oraz wysłanie pracownika na urlop

W przypadku gdy pracodawca odmówi udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego, wówczas taka czynność traktowana jest jako wkroczenie przeciw prawom pracownika i podlega ono karze grzywny.

Istotne jest również aby pracownik zaległy urlop wykorzystał gdyż niewykorzystanie zaległego urlopu w terminie może nieść także niekorzystne skutki dla pracodawcy w formie kary grzywny pieniężnej. Dlatego pracodawca ma prawo wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy w ilości dni, które dotyczą niewykorzystanego urlopu. Żądanie wykorzystanie przez pracownika urlopu nie obejmuje urlopu bieżącego. W praktyce pracodawca nie może zmusić pracownika do odbycia bieżącego urlopu wypoczynkowego. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 09.11.2020

zaległy urlop