Zakończenie używania kasy fiskalnej – jak zrobić to w zgodzie z regulacjami?

Jakie rozporządzenie reguluje zakończenie używania kasy fiskalnej?

Zakończenie używania kasy fiskalnej reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Określa ono sposób zakończenia użytkowania kas w sytuacji gdy ma miejsce zakończenie prowadzonej działalności gospodarczej bądź pracy kas.

Zakończenie używania kas z elektronicznym bądź papierowym zapisem kopii (dotyczy zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas)

Przedsiębiorcy zamykający prowadzoną działalność gospodarczą muszę odpowiednio zakończyć używanie kas. Jest to również koniecznie w sytuacji zakończenia pracy kas w trybie fiskalnym. W zaistniałych sytuacjach przedsiębiorca wystawia dwa rodzaje raportów: fiskalny dobowy i okresowy, czyli miesięczny. Następnie korzystając z pomocy serwisanta przeprowadza odczyt pamięci fiskalnej wystawiając raport fiskalny rozliczeniowy i sporządzając protokół zgodnie z załącznikiem numer 4 do wspomnianego rozporządzenia. Przygotowany protokół i raport należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w przeciągu 5 dni od daty ich sporządzenia. Dodatkowo do naczelnika US przedsiębiorca przygotowuje i składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas (zgodnie z załącznikiem numer 5 do rozporządzenia). Jeżeli kasa zakończy pracę w trybie fiskalnym, wówczas przedsiębiorca nie może jej używać do ewidencji.

Zakończenie używania kas on-line w sytuacji zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas

Podobny proces zakończenia używania kas dotyczy kas on-line. Najpierw przedsiębiorca sporządza raport fiskalny dobowy. W sytuacji przejścia kasy on-line w tryb odczytu automatycznie lub z pomocą właściwego serwisanta, przedsiębiorca dokonuje odczytu pamięci fiskalnej przy serwisancie sporządzając raport fiskalny rozliczeniowy bądź łączny raport fiskalny rozliczeniowy razem z protokołem. Dokumenty należy złożyć u właściwego naczelnika US w terminie 5 dni. Do druków należy dołączyć wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas. Przedsiębiorca nie może kontynuować ewidencji z użyciem kasy jeżeli zakończyła ona pracę w trybie fiskalnym. Zakończenie używania kasy on-line wiąże się z obowiązkiem zapewnienia odczytu i zapisu zgromadzonych danych z pamięci chronionej na zewnętrznym nośniku danych.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Zakończenie używania kasy fiskalnej