Wznowienie działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy, którzy zawiesili prowadzenie działalności gospodarczej mogą chcieć ją wznowić. O czym należy wtedy pamiętać? Jak powrócić do prowadzenia biznesu? Jak wygląda wznowienie działalności gospodarczej?

Jak rozpocząć wznowienie działalności gospodarczej?

Aby wznowić działalność gospodarczą przedsiębiorca musi ponownie złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Wypełniając formularz CEIDG-1 należy zaznaczyć opcję “wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej”. Prawidłowo wypełniony formularz przedsiębiorca powinien złożyć w urzędzie gminy lub miasta w formie papierowej bądź elektronicznej. Aby zatwierdzić ostatnią formę konieczne będzie potwierdzenie z pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisem elektronicznym bądź poprzez profil zaufany ePUAP. 

W przypadku spółek cywilnych konieczne będzie także złożenie stosowanych formularzy w urzędzie statystycznym i skarbowym.

Kiedy zostanie odwieszona działalność gospodarcza?

Datę odwieszenia działalności gospodarczej (nie wcześniejszą niż dzień składania wniosku) wskazuje przedsiębiorca na wniosku CEIDG-1. Możliwy termin zawieszenia działalności gospodarczej dla spółek wpisanych do KRS to przedział od 30 dni do 24 miesięcy. W przypadku gdy przedsiębiorca przed upływem 2 lat nie złoży wniosku o odwieszenie działalności, wówczas otrzyma on wezwanie z dodatkowym 30-dniowym terminem na wznowienie działalności. Jeżeli przedsiębiorca również w tym terminie nie wykona żadnych kroków wówczas zostanie on wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej. 

Wznowienie działalności gospodarczej będzie miało miejsce z chwilą zamieszczania danych w CEIDG i nie później niż kolejnego dnia roboczego po tym, w którym wpłynął wniosek.

Wznowienie działalności gospodarczej a ZUS i podatek dochodowy

W sytuacji odwieszania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie musi pamiętać o poinformowaniu o tym fakcie ZUS. Złożenie wniosku CEIDG spowoduje automatyczne zgłoszenie do ZUS obowiązku odprowadzania składek. Inaczej jest gdy przedsiębiorcy zmienią się kody ubezpieczeń w ZUS. Wówczas obowiązek zgłoszenia do składek powstanie. Informacja musi być przekazana w ciągu 7 dni. 

W przypadku gdy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej powstał przychód, wówczas zaliczkę na podatek dochodowy przedsiębiorca powinien odprowadzić po odwieszeniu działalności.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 04.02.2020

wznowienie działalności gospodarczej