Wynagrodzenie ryczałtowe

Pracodawcy decydują w jaki sposób rozliczyć pracownika za wykonaną pracę. Najcześciej spotykaną formą rozliczenia jest stałe wynagrodzenie miesięczne. Dodatkowo pracodawca może przewidzieć premię dla pracownika uzależnioną np. od osiągniętych wyników pracy. Jednym z rodzajów dadatkowego wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Czym ona jest? Jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania? Więcej w artykule.

Wynagrodzenie ryczałtowe co to jest? Plusy i minusy wynagrodzenia ryczałtowego

program do faktur 2023

Wynagrodzenie ryczałtowe to prawnie uregulowany rodzaj wynagrodzenia jaki może otrzymać pracownik od pracodawcy. Mówią o nim przepisy Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie ryczałtowe jest stosowane do pieniężnego rozliczenia za wykonane działo, zlecenie, usługę lub roboty budowlane. Często wynagrodzenie ryczałtowe jest dodatkowym wynagrodzeniem wypłacanym pracownikowi np. za wykonaną pracę w godzinach ponadnormatywnych.

Wynagrodzenie ryczałtowe ustalane jest z góry, tzn. wykonawca zna z góry kwotę jaką otrzyma za wykonaną pracę niezależnie od kosztów jakie poniesie. Jest to również swego rodzaju zabezpieczenie dla zlecającego pracę, gdyż w przypadku ewentualnych podwyżek kosztów wypłacone wykonawcy wynagrodzenie nie ulega zmianie. Taka sytuacja powoduje po drugiej stronie umowy (wykonawcy) ryzyko finansowe. Nie jest on pewny czy koszt jego pracy nie ulegnie zmianie, czyli a więc czy wzrośnie, ponieważ w tej sytuacji zysk na transakcji będzie mniejszy. W przypadku gdy istnieje prawdopodobieństwo rażącej straty finansowej wykonawca może domagać się na drodze sądowej podwyżki wynagrodzenia ryczałtowego. Zapisem prawnym regulującym te sytuacje jest art. 632 Kodeksu cywilnego.

Jaka jest wysokość wynagrodzenia ryczałtowego? Wynagrodzenie ryczałtowe jak obliczyć?

Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest z góry ustalona. Wyliczenie sumy ryczałtu za wykonaną pracę powinno odbywać się w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Pracodawca może zwiększyć kwotę ryczałtu, gdy np. ilość przepracowanych nadgodzin jest większa lub zmniejszyć obowiązki pracownika, w przypadku gdy wykonujący pracę ma jej zbyt dużo. Oprócz wypłacanego wynagrodzenia za pracę, w sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę w godzinach nocnych pracodawca może go rozliczyć w oparciu o ryczałt. Jest to forma zastępująca tzw. dodatek do wynagrodzenia z tytułu pracy w porze nocnej. 

Na wysokość wypłacanego pracownikowi ryczałtu wpływa również kwestia odbywania przez niego podróży służbowej. Jeżeli taka ma miejsce, wówczas pracodawca pokrywa koszty związane z tą podróżą, czyli koszt zakwaterowania, podróży komunikacją miejską czy też innymi środkami transportu umożliwiającymi odbycie takiej podróży. Możliwe jest również skorzystanie przez pracownika z własnego środka transportu, wówczas koszt ryczałt może być pokryciem kosztów paliwa.

Pracodawca nie może zastąpić przysługującego pracownikowi miesięcznie wynagrodzenia ryczałtem. Wynagrodzenie ryczałtowe jest dodatkiem, który ma zrekompensować pracownikowi poniesione koszty czy też wykonaną pracę poza unormowanymi godzinami pracy.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 17.02.2022

wynagrodzenie ryczałtowe