WIT – Wiążąca Informacja Taryfowa

Czym jest WIT?

WIT, czyli Wiążąca Informacja Taryfowa jest decyzją odnoszącą się do klasyfikacji towarów na terenie Unii Europejskiej. Decyzja określa kod taryfy celnej właściwy dla dowolnie zgłoszonego, jednego towaru. WIT ma zapewnić przedsiębiorcę, że stosowany przez niego kod taryfowy dla towarów sprawdzonych z zagranicy jest właściwy.

Wniosek o WIT

Wniosek o WIT złoży przedsiębiorca, który ma siedzibę w państwie należącym do UE w celu przewozu towarów na teren UE lub ich wywozu poza obszar UE. Na wniosku musi znaleźć się unikalny numer identyfikacyjny EORI (przedsiębiorca rejestruje się w Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych tzw. EORI) wydawany podmiotowi chcącemu przeprowadzać transakcje podlegające prawu celnemu na obszarze UE. Wniosek należy złożyć do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Można tego dokonać w formie papierowej bądź elektronicznej.

UWAGA!

  1. Od 01.10.2019 wniosek o WIT można będzie złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez platformę PUESC (wypełniany będzie formularz e-WIT).
  2. Na miesiąc przed złożeniem wniosku podmiot powinien zarejestrować się na platformie PUESC.
  3. W przypadku gdy podmiot widnieje już na platformie PUESC powinien on zaktualizować swoje dane.

Terminy dla WIT

Po złożeniu wniosku o WIT decyzja zostanie wydana w możliwie krótkim czasie i maksymalnie do 120 dni od daty, kiedy wniosek został przyjęty. Wniosek uznaje się za przyjęty jeżeli Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie stwierdzi, że zawiera on wszystkie niezbędne dane do wydania decyzji.

Wydana decyzja będzie ważna 3 lata od daty jej wydania. Uzyskana decyzja jest wiążąca dla organów celnych i jej posiadacza tylko, gdy dotyczy towarów, w odniesieniu do których zostały dokonane czynności celne po dniu wydania tej decyzji. Decyzja może jednak stracić ważność lub zostać cofnięta bądź unieważniona.

Korzyści z WIT

Wydanie decyzji WIT niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorcy. Dzięki niej przedsiębiorca ma wiążącą, oficjalną a zarazem bezpłatną informację o kodzie taryfowym towaru. Decyzja jest więc zapewnieniem jednolitego i poprawnego stosowania taryf przy odprawie celnej na terenie UE. Wydana decyzja skraca czas odprawy celnej, a ponad to:

  • umożliwia dokładne zaplanowanie wydatków na opłaty celne w przyszłości oraz
  • jest pomocna podczas ustalania kwot na potrzeby wywozu lub przywozu w ramach wspólnej polityki rolnej lub refundacji wywozowych.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 23.08.2019

WIT