WIA – Wiążąca Informacja Akcyzowa

Co to jest WIA?

WIA, czyli Wiążąca Informacja Akcyzowa jest decyzją wydawaną w zakresie klasyfikacji zgodnie z Nomenklaturą scaloną (CN) samochodów osobowych oraz wyrobów akcyzowych, a także do określania rodzaju wyrobów akcyzowych. Wiążąca Informacja Akcyzowa jest wsparciem dla podatników w zakresie stosowania przepisów odnoszących się do akcyzy.

Jak uzyskać Wiążącą Informację Akcyzową?

Aby uzyskać WIA przedsiębiorca chcący sprzedawać, produkować bądź sprowadzać wyroby akcyzowe powinien złożyć wniosek o wydanie decyzji Wiążącej Informacji Akcyzowej do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Składany wniosek musi zawierać dokładny opis towarów, który umożliwi ustalenie tożsamości i sklasyfikowanie towaru w nomenklaturze celnej. Dodatkowo istotny jest jego skład i metody badania, które posłużą jego określeniu. Cenne dla organów celnym w prawidłowym sklasyfikowaniu towarów mogą być także fotografie, próbki, katalogi, schematy, plany, instrukcje od producenta bądź inne pomocne dokumenty (należy je załączyć do składanego wniosku).

Jakie są zalety WIA?

Podatnik, który uzyska WIA w prostszy sposób może komunikować się z organami podatkowymi w sprawach związanymi z towarami objętymi akcyzą. Wydana decyzja WIA jest wiążąca dla organów podatkowych dla samochodów osobowych i wyrobów akcyzowych począwszy od dnia, w którym Wiążąca Informacja Akcyzowa została wydana. WIA ułatwia także stosowanie regulacji odnoszących się do podatku akcyzowego.

Terminy i koszty

Decyzja WIA wydawana jest do 3 miesięcy po zatwierdzeniu wniosku przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, który sprawdza czy złożony wniosek został prawidłowo wypełniony oraz zostały do niego dołączone dokumenty umożliwiające klasyfikację towaru zgodnie z CN. Jeżeli zostaną stwierdzone braki w dokumentacji wydawane zostaje wezwanie o konieczności uzupełnienia braków w terminie do 7 dni. Jeżeli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań i analiz, wówczas podmiot wnioskujący zobligowany jest do dokonania opłaty za przeprowadzone badania i analizy. Jej wysokość oraz termin zapłaty  zostaje określona w wydanym przez organ podatkowy postanowieniu.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 26.08.2019

WIA