Wczasy pod gruszą

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracy może otrzymać dodatkowe świadczenie pieniężne, tzw. wczasy pod gruszą. Czym są? Kto jest uprawniony i na jakich zasadach? Jaka jest kwota dofinansowania? Szczegóły w poniższym artykule.

Czym są wczasy pod gruszą?

Wczasy pod gruszą to forma dofinansowania do wypoczynku pracownika. Zatrudniony finansuje samodzielnie swój urlop (opłaca pobyt), następnie pracodawca refunduje mu część bądź całość z funduszu świadczeń socjalnych (w miejscu pracy musi powstać Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych). Wczasy pod gruszą to więc nic innego jak dopłata do wakacji pracownika.

program do faktur 2023

Obowiązek utworzenie ZFŚS zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dotyczy wszystkie jednostki samorządowe, zakłady budżetowe oraz firmy zatrudniające na umowę o pracę ponad 50 pracowników (zgodnie ze stanem na dzień 1 stycznia danego roku).

Dla kogo wczasy pod gruszą? Jaka wysokość dofinansowania?

Wysokość świadczenia pieniężnego wypłacanego pracownikowi w ramach tzw. wczasów pod gruszą ma charakter uznaniowy (nie jest stała i jest zależna od decyzji przełożonego). Co ważne od świadczenia nie są odprowadzane składki ZUS. Na wysokość kwoty nie wpływa charakter zajmowanego stanowiska, staż pracy czy długość umowy. Szczegółowe zasady wypłaty dodatkowego świadczenia określa pracodawca w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wskazywane informacje to m.in. osoby, które są uprawione do otrzymania świadczenia, kwota dofinansowania, częstotliwość wypłat świadczenia czy liczba dni nieprzerwanego urlopu, którą pracownicy powinni wykorzystać, by otrzymać dofinansowanie do wypoczynku.

Na dodatkową kwotę mogą liczyć osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ich rodziny oraz byli pracownicy (emeryci bądź renciści) firmy, w której został utworzony ZFŚS. Wczasy pod gruszą obejmują również osoby, które przebywają na urlopie wychowawczym. Nie jest ważny termin wykorzystania urlopu czy fakt wyjazdu do innego miasta czy kraju. Z praktycznego punktu widzenia wczasy pod gruszą obejmują najczęściej osoby o niewielkich dochodach najbardziej potrzebujące. Jeżeli w danym roku kalendarzowym osoba nie skorzysta z urlopu wypoczynkowego i nie otrzyma wczasów pod gruszą wówczas w kolejnym roku nie może liczyć na przejście świadczenia z poprzedniego.

Aby otrzymać świadczenie wczasy pod gruszą należy złożyć u pracodawcy wniosek o jego wypłatę. Do wniosku załączany jest dokument będący zaświadczeniem o sytuacji materialnej zatrudnionego. Następnie pracodawca podejmuje decyzję biorąc pod uwagę różne kryteria o przyznaniu świadczenia i jego wysokości.

Wczasy pod gruszą są bardzo korzystnym benefitem dla pracowników. Możliwość otrzymania dodatkowych środków pozwala zmniejszyć koszt związany z pobytem podczas urlopu. Pracownik może pozwolić sobie na wyższy budżet i zaplanować dodatkowe atrakcje czy dłuższy wypoczynek. To wszystko może wpłynąć na większą wydajność i jakość pracy po powrocie z wypoczynku do miejsca pracy.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 11.07.2022

Wczasy pod gruszą