Wakacje kredytowe – charakterystyka, co warto wiedzieć?

Zaciągnięte zobowiązanie w postaci kredytu hipotecznego w tym wzrost stóp procentowych czy inflacji to tylko niektóre z trudności z jakimi spotykają się konsumenci. Narastające przeszkody finansowe mogą znacząco wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorcy. Warto więc poszukać rozwiązania, które pozwoli odsunąć zobowiązania w czasie. Przykłądem mogę być tzw. wakacje kredytowe. Poniżej w artykule przybliżamy pojęcie. Omawiamy istotne terminy oraz wnioskowanie.

Co to są wakacje kredytowe? Ważne terminy

program do faktur 2023

Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia w banku spłaty rat zaciągniętego na cel mieszkaniowy kredytu hipotecznego. Rozwiązanie kierowane jest dla kredytobiorców kredytu w polskiej walucie. Dotyczy ono zarówno części kapitałowej jak i odsetkowej danej raty. Zawieszenie spłaty rat kredytu dokonywane jest na wniosek kredytobiorcy. Odroczenie płatności raty na podstawie wakacji kredytowych będzie możliwe w 2022 i 2023 roku (po 4 miesiące w każdym roku). Łącznie kredytobiorca będzie mógł odroczyć termin spłaty kredytu o 8 miesięcy. W pierwszym roku 2022 wakacje kredytowe będą rozłożone po 2 miesiące na trzeci i czwarty kwartał. W roku 2023 kredytobiorca będzie mógł odroczyć kredyt po miesiącu w każdym kwartale.

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Wakacje kredytowe oznaczają dla konsumenta przesunięcie spłaty raty w czasie. Jeżeli kredytobiorca zdecyduje się skorzystać z maksymalnego okresu 8 miesięcy wakacji kredytowych wówczas jego zobowiązanie kredytowe wobec banku zostanie przesunięte o dodatkowe 8 miesięcy bez dodatkowych opłat.

Aby móc skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego należy złożyć do banku odpowiedni wniosek (papierowo, mailowo bądź poprzez bankowość elektroniczną) wraz z:

  • podaniem terminów zawieszenia spłaty,
  • oznaczeniem umowy, konsumenta i kredytodawcy,
  • złożeniem oświadczenia, o tym że wniosek dotyczy nieruchomości, która jest przeznaczona na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Bank odpowiednio ustosunkuje się do dokumentu i jeżeli będzie to możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami odroczy spłatę w czasie. Kredytobiorca powinien pamiętać, że zawieszeniu ulega część kapitałowa i odsetkowa kredytu. Wszelkie ubezpieczenia powiązania ze zobowiązaniem będą musiały być spłacane w wyznaczonych terminach.

UWAGA!

  1. Wakacje kredytowe dotyczą tylko jednej umowy o kredyt hipoteczny dla danego konsumenta.
  2. Możliwość skorzystania w wakacji kredytowych obejmie konsumentów posiadających kredyty złotówkowe. Dla kredytobiorców kredytów we frankach szwajcarskich takie rozwiązanie nie zostało przewidziane.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 15.07.2022

Wakacje kredytowe