+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

W 2016r nowy podatek od sprzedaży detalicznej

Zgodnie z ustaleniami z 6 lipca 2016r., od 1 września bieżącego roku w życie wchodzi ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1155). Przedmiotem opodatkowania jest nadwyżka przychodu ze sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumenta detalicznego (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) ponad 17 mln zł miesięcznie. W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Do sumy przychodów wliczają się należności ze sprzedaży, zaliczki, raty, zadatki i przedpłaty, czyli sumy otrzymywane często przed wydaniem towaru. Nie wlicza się natomiast należny VAT.

Do złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym oraz zapłaty podatku detalicznego będą zobowiązani przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż detaliczną. Są to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Głównym założeniem podatku detalicznego jest wyrównanie szans mniejszym, polskim przedsiębiorcom: małym sklepom osiedlowym, kioskom itp., gdzie ceny są wyższe niż w dużych sieciach handlowych. Spodziewany jest także znaczny wzrost wpływów do budżetu państwa. Rząd szacuje, że może być to prawie 2 mld zł brutto rocznie.

Podatek od sprzedaży detalicznej jest podatkiem progresywnym. Obowiązują dwie stawki podatku:

  • • 0,8% od nadwyżki przychodu w przedziale od 17 mln zł do 170 mln zł miesięcznie,
  • • 1,4% od nadwyżki przychodu ze sprzedaży przekraczającej 170 mln zł miesięcznie.

Nowa ustawa nie dotyczy opodatkowania sprzedaży m.in.: energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego oraz ciepła dostarczanych konsumentom przez przedsiębiorstwa sieciowe, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, leków oraz wyrobów medycznych refundowanych lub finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych. Przepisy nie odnoszą się także do sprzedaży detalicznej dokonywanej przez internet.

Za okres rozliczeniowy podatku detalicznego będzie uważany miesiąc. Termin złożenia deklaracji za dany miesiąc minie z 25. dniem miesiąca następnego. Obowiązek podatkowy powstanie w momencie osiągnięcia w danym miesiącu przychodu większego niż 17 mln zł i będzie dotyczyć przychodu osiągniętego od tego momentu do końca miesiąca.

Pierwsze deklaracje podatnicy będą zobowiązani złożyć do 25 października 2016 r. za wrzesień 2016 r..

.
.