+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Podatek handlowy (podatek od sprzedaży detalicznej)

Podatek handlowy – regulacja prawna podatku od sprzedaży detalicznej

Zgodnie z ustaleniami z 6 lipca 2016r., od 1 września 2016 roku w życie weszła ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1155). Przedmiotem opodatkowania jest nadwyżka przychodu ze sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumenta detalicznego (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) ponad 17 mln zł miesięcznie.

program do faktur 2022

W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Do sumy przychodów wliczają się należności ze sprzedaży, zaliczki, raty, zadatki i przedpłaty, czyli sumy otrzymywane często przed wydaniem towaru. Nie wlicza się natomiast należny VAT.

Kto zobowiązany będzie do zapłaty podatku? Podatek od sprzedaży detalicznej – podatnicy

Do złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym oraz zapłaty podatku detalicznego będą zobowiązani przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż detaliczną i osiągną w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej powyżej kwoty 17 mln zł.  Są to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Po co podatek handlowy?

Głównym założeniem podatku detalicznego jest wyrównanie szans mniejszym, polskim przedsiębiorcom: małym sklepom osiedlowym, kioskom itp., gdzie ceny są wyższe niż w dużych sieciach handlowych. Spodziewany jest także znaczny wzrost wpływów do budżetu państwa. Rząd szacuje, że może być to prawie 2 mld zł brutto rocznie.

Podatek handlowy – stawki

Podatek od sprzedaży detalicznej jest podatkiem progresywnym. Obowiązują dwie stawki podatku:

  • 0,8% od nadwyżki przychodu w przedziale od 17 mln zł do 170 mln zł miesięcznie,
  • 1,4% od nadwyżki przychodu ze sprzedaży przekraczającej 170 mln zł miesięcznie.

Co nie podlega opodatkowaniu?

Nowa ustawa nie dotyczy opodatkowania sprzedaży m.in.: energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego oraz ciepła dostarczanych konsumentom przez przedsiębiorstwa sieciowe, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, leków oraz wyrobów medycznych refundowanych lub finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych. Przepisy nie odnoszą się także do sprzedaży detalicznej dokonywanej przez internet.

Terminy rozliczenia podatku

Za okres rozliczeniowy podatku detalicznego będzie uważany miesiąc. Termin złożenia deklaracji za dany miesiąc minie z 25. dniem miesiąca następnego. Obowiązek podatkowy powstanie w momencie osiągnięcia w danym miesiącu przychodu większego niż 17 mln zł i będzie dotyczyć przychodu osiągniętego od tego momentu do końca miesiąca.

Kiedy podatek handlowy zacznie obowiązywać? Czy będzie to rok 2021?

Przepisy przedmiotej ustawy i wprowadzenie podatku miało zacząć obowiązywać od 01.09.2016 roku jednak tak się nie stało. Komisja Europejska wszczęła postępowie o naruszenie prawa unijnego w wyniku wprowadzenia nowej ustawy. W 2019 roku decyzją Trybunału Sprawiedliwości UE stwierdzono nieważność decyzji Komisji. Podatek od sprzedaży detalicznej miał więc zacząć obowiązywać od 01.01.2020 roku. Tak się jednak nie stało. Komisja Europejska odwołała się od wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w grudniu 2019, na skutek czego termin wprowadzenia podatku handlowego odłożona na 01.07.2020. Obecny rok był bardzo trudny dla przedsiębiorców z powodu pandemii koronawirusa (COVID-19). Podatek handlowy został więc zawieszony do końca roku 2020. Czy zacznie on obowiązywać od 01.01.2021? Z pewnością  najbliższy miesiąc będzie decydujący. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 19.12.2018 (aktualizacja 04.12.2020)

podatek handlowy