Venture Capital (VC)

Czy początkujące przedsiębiorstwo ma szansę na szybki rozwój? Jak wprowadzić innowacyjny produkt bądź usługę na rynek nie posiadając kapitału? Rozwiązaniem jest poszukanie firmy, która trudni się inwestowaniem znacznych środków pieniężnych w przedsięwzięcia obarczone wysokim poziomem ryzyka, liczących tym samym na wypracowanie ponadprzeciętnych zysków. Co to jest venture capital? Kto jest inwestorem? Jakie korzyści przynosi zaangażowanym stronom? Czy są minusy takiego rozwiązania? Więcej w artykule.

program do faktur 2023

Czym jest Venture Capital (VC)? Kto jest inwestorem?

Venture capital to tzw. kapitał podwyższonego ryzyka. Jest to forma finansowania rozwoju firm poprzez objęcie emisji akcji lub udziałów. Inwestor inwestuje w spółkę nabywając akcję bądź udziały i tym samym wspiera ją finansowo. Najcześciej takie praktyki stosowane przez większe firmy, które posiadają ugruntowaną pozycję rynkową i chą wesprzeć rozwój małych firm we wczesnych fazach rozwoju. Inwestycja często jest obarczona dużym ryzykiem, jednak inwestor spodziewa się też sporych zysków. Venture capital są więc inwestycją środków finansowych w niewielkich rozmiarów przedsiębiorstwa, które oferuję innowacyjny produkt bądź usługę, jeszcze nie zweryfikowane przez rynek (projekty czy startupy bazujące na innowacyjnych technologiach). Celem tej inwestycji kapitałowej prowadzonej na rynku pozagiełdowym jest przekształcenie pomysłu w model biznesowy i wygenerowanie znacznych zysków. 

Inwestorami venture capital są fundusze Venture Capital, aniołowie biznesu, corporate venture capital, konsorcja inwestorskie, inwestorzy branżowi, inkubatorzy przedsiębiorczości czy akceleratory.

Jakie korzyści przynosi venture capital? Jakie są wady?

Spółki funkcjonujące w formie funduszy venture capital inwestując w przedsiębiorstwo na kilka lat środki pieniężne nabywają udziały w zarządzaniu przedsiębiorstwem i aktywnie z tym uczestniczą. Przekazywane jest również tzw. know-how (wiedza i doświadczenie) w kwestii zarządzania. Cechą charakterystyczną jest początkowa rezygnacja z bieżących zysków w celu uzyskania znacznych dochodów, które zostaną odebrane w przyszłości jako rekompensata. 

Venture capital to rozwiązanie korzystne dla obu stron. Mała firma zdobywa środki finansowe na rozwój swojej działalności. Inwestor staje się udziałowce, ma więc prawo do zarządzania podmiotem. Dodatkowo otrzymuje zyski w postaci wypłacanej dywidendy oraz bierze na siebie ryzyko razem z pozostałymi wspólnikami w przypadku niepowodzenia inwestycji. Środki z venture capital nie wymagają zabezpieczenia jak to ma miejsce w przypadku kredytu. Przedsiębiorstwo nie spłaca również od nich odsetek. Inwestycja wpływa na poprawę struktury kapitałowej firmy, przez co zyskuje ona większą zdolność kredytową. Taka sytuacja pozwala zaciągnąć zobowiązania, które ułatwią dalszy i szybszy rozwój działalności. 

Pomimo zauważalnych plusów venture capital dostrzec można również minusy tego rozwiązania. Inwestor nabywający udziały w firmie przejmuje tym samym pewną kontrolę nad rozwojem firmy i inwestycją środków. Nie zawsze pomysły przedstawicieli młodej firmy muszą pokrywać się z wizją inwestora, który również ma prawo do decydowania o kierunku działalności firmy. Ponad to uzyskanie wsparcia w formie venture capital to proces, który może trwać nawet kilka miesięcy. Jeżeli firma chce szybko rozpocząć działalność i wejść z danym produktem czy innowacyjną usługą na rynek, wówczas może okazać się że zaciągniecie zobowiązania finansowego w postaci kredytu będzie szybszym rozwiązaniem. Minusem venture capital jest również ryzyko związane z wyceną akcji lub udziałów (np. szybki rozwój firmy spowoduje znaczy wzrost wartości akcji spółki, która sprzedała je zbyt tanio).

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 09.05.2022

Venture Capital