Umowa B2B a umowa o pracę

Umowa B2B to coraz częściej spotykana forma współpracy. Zastanawiając się nad jej zwarciem warto znać charakterystykę pojęcia oraz najważniejsze wady i zalety. Umowa B2B może bowiem okazać się bardzo korzystnym rozwiązaniem lecz nie zawsze, dlatego warto poznać samą definicję pojęcia jak i cechy odróżniające ją od popularnej umowy o pracę. W artykule poniżej informacje czym jest umowa B2B oraz plusy i minusy jej zawarcia.

program do faktur 2023

Co oznacza umowa B2B?

Skrót B2B pochodzi od „Business to Business”, co oznacza realizację usług przez jedną firmę dla innej firmy. Relacja może dotyczyć np. dostarczenia potrzebnego programu do fakturowania. Najogólniej mówiąc jest to sprzedaż produktu bądź usługi innemu przedsiębiorstwu. W relacji B2B istotne jest to, że klientem zawsze będzie inna firma. Umowa B2B jest więc zawarta pomiędzy dwoma firmami, nawet jednoosobowymi działalnościami. Często spotykanym określeniem dla umowy B2B jest samozatrudnienie bądź kontrakt. Najczęściej umowę o tych charakterze spotkać można w sektorze IT. 

Umowa B2B zamiast umowy o pracę?

Coraz częściej firmy poszukujące pracowników do wykonywania określonej pracy oferują jako alternatywe dla formy zatrudnienia umowę B2B. Aby tego typu umowa mogła zostać zawarta kandydat do świadczenia pracy powinien prowadzić własną firmę (np. jednoosobową działalność gospodarczą). Wówczas możliwe jest zawarcie umowy B2B z innym przedsiębiorstwem w celu wykonania określonej pracy. Współpraca może mieć charakter stały bądź służyć ściśle określonemu projektowi. W umowie B2B nie powinny znaleźć się zapisy z zaznaczeniem konkretnego miejsca pracy, czasu pracy czy kierownictwa. Jeżeli takie zapisy zostaną zawarte w umowie wówczas będzie ona nosić znamiona umowy o pracę. 

Zatrudnienie B2B – z czym się wiąże? Wady i zalety.

Zawierając umowę B2B należy liczyć się z tym, że umowa ta nie ma charakteru umowy o pracę. Do ewentualnego rozstrzygania sporów nie obowiązują więc przepisy Kodeksu Pracy tylko regulacje Kodeksu Cywilnego. Osobę, która świadczy pracę nie należy traktować jako pracownika lecz kontrahenta.

Do niewątpliwych zalet umowy B2B jest brak podlegania kierownictwu. Zakres i czas wykonywanych prac zależny jest od warunków spisanych w zawartej umowie. Umowa B2B pozwala na większą elastyczność i możliwość świadczenia pracy również dla innych firm. Kolejną zaletą jest wyższe wynagrodzenie. Umowa B2B jest opłacalna w przypadku gdy kwota za realizację usługi jest znacząca. Kontrahent świadczący pracę odprowadzi składki ZUS od minimalnej kwoty, tym samym zostanie mu więcej środków pieniężnych w przysłowiowej kieszeni. Możliwe jest również wskazanie kosztów uzyskania przychodu i tym samym obniżenie podatku. Kosztem może być np. zakup sprzętu komputerowego czy potrzebnego oprogramowania. Istotne jest aby zakup był dokonany w celu realizacji usługi. Jest to również plus dla drugiego przedsiębiorcy, który nie musi się martwić o przygotowanie potrzebnego wyposażenia do realizacji pracy. Zatem na umowie kontraktowej zyskuje również przedsiębiorca, który jest odbiorcą usług. Nie ciążą bowiem na nim żadne obowiązki związane z prowadzeniem teczek pracowniczych, wyliczanie wynagrodzenia czy kierowaniem na okresowe badania lekarskie. Przedsiębiorca może więc uniknąć wysokich kosztów zatrudnienia pracownika, dlatego coraz częściej można spotkać propozycję pracy w oparciu o umowę B2B. Zastanawiając się nad jej zawarciem warto znać wady, które jej towarzyszą. 

Minusem współpracy w oparciu o umowę B2B jest brak płatnego urlopu wypoczynkowego czy to na żądanie. Z uwagi braku pracodawcy nie ma mowy również o odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku choroby nie ma również możliwości skorzystania ze zwolnienia chorobowego. Kontrahent świadczący usługi odpowiada całym swoim majątkiem za wszelkie wyrządzone szkody. Zobligowany jest on również do wystawiania faktur, prowadzenia księgowości, odprowadzania składek do ZUS czy płacenia należnych podatków. Wadą zawarcia umowy B2B jest często brak dłuższego terminu na rozwiązanie umowy. Jest to niekorzystne z obu stron, gdyż nagle można utracić ważnego kontrahenta. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 06.05.2021

umowa b2b