Ulga na powrót – kto skorzysta? Jakie przychody?

Nowy rok 2022 przyniósł zmiany dla przedsiębiorców ze względu na wprowadzenie Polskiego Ładu. Jedną z nich jest ulga na powrót. To nowe rozwiązanie, które po raz pierwszy będzie miało zastosowanie od 2022 roku. Czym jest nowy rodzaj ulgi? Kto z niej skorzysta? Poniżej wyjaśniamy pojęcie i nowe regulacje.

Co to jest ulga na powrót? Kto skorzysta z ulgi na powrót?

program do faktur 2023

Ulga na powrót to rozwiązanie przewidziane w katalogu zmian wprowadzanych Polskim Ładem dedykowana podatnikom powracającym do Polski z zagranicy, decydującym się na stałe zamieszkanie i tym samym opodatkowanie uzyskiwanych dochodów. Nie każdy będzie jednak uprawniony do nowej ulgi. Warunkiem skorzystania jest chociażby brak miejsca zamieszkania na terytorium RP od conajmniej 3 lat. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę tzw. „rok bazowy”. Jeżeli podatnik zmienił swoją rezydencję podatkową w 2021 roku i:

  • jest on tym samym rokiem bazowym, wówczas odliczenie ulgi od podatku będzie za lata 2022, 2023, 2024, 2025,
  • Rokiem bazowym jest 2022 rok, wówczas odliczenie ulgi od podatku będzie dotyczyło rozliczenia za lata 2023, 2024, 2025, 2026.

Odliczenie będzie dotyczyła zarówno podatników, którzy rozliczają się samodzielnie bądź wspólnie z małżonkiem,

Innymi ważnymi aspektami, o których trzeba pamiętać jest to, że ulga na powrót dotyczyć będzie osób posiadających obywatelstwo polskie, Kartę Polaka bądź obywatelstwo innego kraju, które należy do UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy Konfederacji Szwajcarskiej bądź miały miejsce zamieszkania bez przerwy przez conajmniej 3 lata w tym państwie (również Australia, Japonia, Republika Chile, Kanada, Meksykańskie Stany Zjednoczone, Państwo Izrael, Nowa Zelandia, Republika Korei, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandia Północna lub Stany Zjednoczone Ameryki). Ulga przysługiwać będzie także osobie, która przez 5 lat mieszkała w Polsce przed 3 letnią przerwą, która poprzedza rok powrotu. Ważne w tym przypadku jest posiadanie dokumentu, który udowodni miejsce zamieszkania dla celów podatkowych np. certyfikatu rezydencji podatkowej.

Ulga na powrót nie jest rozwiązaniem dla podatników, którzy ponownie przenoszą miejsce zamieszkania do Polski i chcieliby powtórnie skorzystać z tego zwolnienia.

Jakie przychody obejmie ulga na powrót od 01.01.2022 roku?

Osoby fizyczne, które przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium RP i osiągają przychodu z:

  • stosunku pracy, służbowego, pracy nakładczej bądź spółdzielczego stosunku pracy,
  • umów zlecenia,
  • pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowanej według skali, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych)

na zasadach wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy PIT oraz po spełnieniu wymagań potrzebnych do skorzystania z ulgi będą mogły przy rozliczeniach podatku PIT w czterech kolejnych latach takie zwolnienie zastosować.

Dodatkowo suma przychodów zwolnionych od podatku dochodowego od osób fizycznych nie będzie ona mogła przekroczyć kwoty 85 528 zł rocznie.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 25.01.2022

ulga na powrót