Ulga abolicyjna – na czym polega?

Osobom pracującym poza granicami naszego kraju doskonale znane jest pojęcie ulga abolicyjna. Przysługuje ona przede wszystkim osobom, które, pracując poza terenem RP, są naszymi rezydentami. Do tej pory stanowiła ona duże ułatwienie dla osób uzyskujących dochody w innym miejscu. W najbliższym czasie jednak planowanych jest kilka zmian w tym zakresie. Co ulegnie modyfikacjom?

program do faktur 2023

Ulga abolicyjna — na czym polega?

Ustawa abolicyjna weszła w życie w 2008 roku. Miała dotyczyć osób, które uzyskują część lub całość przychodów poza granicami naszego kraju.

Wprowadzenie jej miało na celu niwelację zapisów niekorzystnie podpisanych umów między Polską a niektórymi państwami. Ulga ta polega na możliwości odjęcia od podatku kwoty uiszczanej w Polsce od dochodów uzyskanych za granicą.

Do tej pory mogli z niej skorzystać ci podatnicy, którzy w praktyce stosowali metodę odliczenia proporcjonalnego jako sposobu na uniknięcie podwójnego opodatkowania. W praktyce okazywało się bowiem, że w ten sposób płatnik musiał zapłacić wyższy podatek niż w przypadku metody wyłączenia z progresją. Ulga miała więc na celu zniwelować tę niekorzystną dla osób fizycznych różnicę.

Komu przysługuje ulga abolicyjna?

Z tego udogodnienia mogą skorzystać ci podatnicy, którzy:

  • podlegają pod nieograniczony obowiązek podatkowy;
  • rozliczają się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
  • unikają podwójnego opodatkowania, stosując metodę proporcjonalnego odliczenia;
  • zarabiają poza granicami Polski, a dochody pochodzą ze stosunku pracy, prowadzonej działalności lub z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i pokrewnych.

Z ulgi abolicyjnej nie mogą skorzystać osoby, które osiągają swoje dochody w tak zwanych rajach podatkowych. Nie dotyczy to również krajów, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową.

Jak można skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Wszystkie osoby, które uzyskują dochód poza granicami Polski, muszą rozliczyć się z fiskusem na formularzu PIT/ZG. Dodatkowo, jeśli przysługuje nam ulga abolicyjna, musimy wypełnić jeszcze druk PIT-O. Należy przy tym pamiętać, że dla każdego obcego kraju zarobkowania trzeba wypełnić osobny PIT/ZG. W przypadku rozliczenia ze współmałżonkiem uwzględnia się również wysokość jego dochodów.

Jakie zmiany przewiduje ustawodawca w związku z ulgą abolicyjną?

Wiele wskazuje na to, że od nowego roku zostaną wprowadzone istotne zmiany w zakresie rozliczania przychodu uzyskanego poza granicami naszego kraju. Ulga abolicyjna ma zostać znacząco zmniejszona. W praktyce może oznaczać to, że większość osób zarabiających za granicą będzie musiała sporo dopłacić w swoim kraju.

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić limit ulgi, który miałby wynieść jedynie 1 360 złotych. Uważa ono, że ulga ta prowadzi do tego, że osoby pracujące poza granicami kraju, w ogóle nie płacą składek. Mamy więc do czynienia z podwójnym brakiem podatku. Zdaniem specjalistów, zniesienie ulgi ma na celu ukrócenie nieuczciwych praktyk. Dotyczy to tych przedsiębiorstw, które uchylają się od obowiązku prawidłowego rozliczania się z fiskusem.

Organy finansowe planują wprowadzenie ograniczeń jedynie dla tych osób fizycznych, które przekroczą próg 8 000 złotych rocznego zarobku. Ci, którzy zmieszczą się w tej kwocie, rozliczani będą na dotychczasowych zasadach. Powyżej tej wartości ulga wynosić będzie jedynie 1 360 złotych.

Jakie konsekwencje może mieć ograniczenie ulgi abolicyjnej?

Specjaliści ostrzegają, że zmiany mogą uderzyć w zdecydowaną większość osób uzyskujących dochody poza granicami naszego kraju. Dotyczy to zarówno tych, którzy wyjeżdżają do pracy poza Polskę, jak i pracodawców, którzy wysyłają swoich pracowników do wykonywania obowiązków za granicą.

Ulga abolicyjna zwalniała dotychczas z obowiązku dopłacania do podatku regulowanego w Polsce. Tymczasem teraz może się okazać, że Polscy rezydenci będą musieli wyrównać ewentualną różnicę pomiędzy podatkiem kraju, w którym uzyskali dochód, a Polską.

ulga abolicyjna