TAX FREE – czym jest? Zmiany od 2022 roku!

TAX FREE – co to jest? TAX FREE a kupujący.

TAX FREE to system umożliwiający zwrot podatku VAT podróżnym. Ważny jest fakt, iż podatek zwracany jest osobie, która zakupiła towary w Polsce i nie ma stałego miejsca zamieszkania na terenie Unii Europejskiej. Dodatkowo towar, który został zakupiony musi mieć wartość minimum 200 zł brutto, nabywca posiada paragon z kasy rejestrującej oraz elektroniczny dokument Tax Free (z taka samą datą), a także wywiózł zakupiony towar poza UE w nienaruszonym stanie uzyskując potwierdzenie tej operacji od funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na ostatniej granicy UE.

program do faktur 2023

UWAGA!

Aby podatek VAT został zwrócony:

  1. wywóz zakupionego towaru musi być dokonany nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca, który następuję po miesiącu, w którym odbyła się sprzedaż,
  2. wywożony towar nie może być otwarty,
  3. towar musi być przewożony w bagażu osobistym podróżnego i w jego wywozie nie może brać udziału żadna osoba trzecia.

TAX FREE a sprzedawca ? Co się zmieni od 2022 roku?

Od 01.01.2022 roku system Tax Free ulegnie zmianie (powstanie obowiązek wystawiania dokumentów Tax Free w formie elektronicznej) dlatego przedsiębiorcy, którzy od nowego roku chcieliby z niego skorzystać powinni do końca roku 2021 zarejestrować się na platformie PUESC (Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych). 

Podczas rejestracji dokonywana jest weryfikacja podmiotu – czy jest czynnym podatnikiem podatku VAT prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium RP oraz posiada minimum jedną kasę rejestrującą on-line w każdym miejscu sprzedaży. Po spełnieniu tych warunków i przejściu pomyślnie weryfikacji w systemie, przedsiębiorca będzie będzie mógł od 2022 roku sprzedawać towary z pomocą systemu Tax Free. 

Rejestracja w PUESC zaniesie obowiązek poinformowania naczelnika US o rozpoczęciu sprzedaży w oparciu o procedurę TAX FREE. Wystawiany do tej pory dokument papierowy Tax Free zostanie zastąpiony elektronicznym.

Gdzie ubiegać się o zwrot podatku VAT?

Zwrot podatku VAT podróżnym dokonywany jest w placówce handlowej sprzedawcy przez sprzedawcę lub poprzez podmiot gospodarczy, który usługowo zajmuje się zawrotem podatku i z którym sprzedawca zawarł stosowną umowę. Sprzedawca ma prawo do zwrotu podatku wyłącznie w kwocie, która odnosi się do towarów z przeprowadzonej u niego transakcji. Zwracana kwota może mieć formę gotówki, karty płatniczej, czeku rozrachunkowego czy polecenia zapłaty. Od zwracanej kwoty sprzedawca bądź pośrednik może naliczyć dodatkową prowizję.

Podróżny musi pamiętać, że zwrot możliwy jest w przypadku realizacji formularza Tax Free nie póżniej niż do 10 miesięcy, które następują po tym, w którym dokonano dostawy towaru. 

Zmiany w TAX FREE – jakie korzyści?

Zmiany, które zajdą od 01.01.2022 roku w zakresie Tax Free mają uszczelnić polski system podatkowy oraz być ułatwieniem dla przedsiębiorców i podróżnych. Elektroniczne dokumenty pozwolą skrócić czas obsługi oraz rozliczenia z podróżnymi czy administracją skarbową. Dodatkowo przedsiębiorcy czy podróżujący uzyskają łatwy i szybki dostęp do danych o transakcjach realizowanych poprzez procedurę TAX FREE.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 22.11.2021

tax free