Strata z lat ubiegłych – nowe zasady rozliczeń

Strata z lat ubiegłych

Strata z lat ubiegłych oznacza nadwyżkę kosztów nad przychodami. Chodź często odbierana jest negatywnie, to może wiązać się z pozytywnymi zmianami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. Dana firma może chcieć się rozwijać i np. zwiększać obszar swojej działalności, wówczas zaciąga różnego rodzaju zobowiązania pod nowe inwestycje. Strata nie oznacza więc zawsze, że przedsiębiorstwo boryka się z trudnościami finansowymi. Od początku 2019 roku zmieniły się zasady rozliczania straty z lat ubiegłych.

Zasady rozliczania straty z lat ubiegłych do końca 2018

Wykazana przez przedsiębiorstwo strata z lat ubiegłych do końca roku 2018 mogła być rozliczone w przeciągu pięciu kolejnych lat podatkowych. Po upływie tego czasu ulegała ona przedawnieniu. Stare zasady pozwalały także na odliczenie przez przedsiębiorcę w danym roku podatkowym 50% straty, którą poniósł.

Zasady rozliczania straty z lat ubiegłych od początku 2019

Rok 2019 przyniósł nowe zasady rozliczania starty. Nie zmienił się 5-letni okres rozliczenia oraz przedawnienia straty po jego upływie. Wprowadzona zmiana dotyczy możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania. Przedsiębiorca będzie mógł nadal odliczyć w danym roku podatkowym 50% straty, którą poniósł lub szybciej jednorazowo odliczyć kwotę do 5 mln zł, o ile pozwoli mu na to uzyskiwany w kolejnych latach podatkowych (następujących po wykazaniu straty) dochód. Jeżeli kwota strata przekroczy 5 mln zł wówczas różnicę ponad tą kwotę przedsiębiorca będzie mógł rozliczyć w pozostałych latach z 5-letniego okresu z nie przekraczając 50% wysokości pozostałej straty. Przepisy mają zastosowanie do strat wykazanych w roku 2019. 

Przykład

Przedsiębiorca prowadzi działalność od 2010. Do 2017 roku osiągał zysk z prowadzonej działalności jednak w roku 2018 wykazał stratę w wysokości 120 000zł. Jeżeli w roku 2019 również wykaże stratę w wysokości np. 4 000 000zł, a w rozliczeniu za 2020 dochód w wysokości 7 000 000zł, wówczas strata z:

  • 2018 jest rozliczana na „starych” zasadach tzn., że przedsiębiorca może zmniejszyć podstawę opodatkowania maksymalnie o 50% straty czyli kwotę 60 000zł. 
  • 2019 rozliczana jest w oparciu o nowe zasady, czyli przedsiębiorca może w całości jednorazowo rozliczyć stratę w tego roku (kwota poniesionej straty nie przekracza ustawowych 5 mln zł i uzyskany dochód na to pozwala)

Podsumowując przedsiębiorca może pomniejszyć podstawę opodatkowania o 4 060 000zł (60 000zł + 4 000 000zł).

Pozostałe kwota straty z roku 2018 rozliczana jest na „starych” zasadach. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

strata z lat ubiegłych