Spółki dywidendowe – definicja, inwestycje, dywidenda

Przedsiębiorcy szukają różnych sposobów na pomnożenie posiadanych środków. Niektóre inwestycje są bardziej zyskowne inne mniej. Ciekawą alternatywną dla np. zwykłych lokat bankowych jest inwestycja w spółki dywidendowe. Czym one są? Jak inwestować w spółki dywidendowe? Jaką spółkę wybrać? Wyjaśniamy w artykule.

Co to są spółki dywidendowe?

Spółki dywidendowe emitują własne akcje (papiery wartościowe kupowane przez akcjonariuszy) chcąc pozyskać kapitał na rozwój firmy.

program do faktur 2023

Do spółek tych zalicza się spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne. Firmy, które dzielą się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami wypłacają im środki pieniężne w postaci dywidendy (procent od zysku). To sposób na dywersyfikacje portfela i stały przypływ gotówki z zainwestowanego wkładu.

Oprócz dywidendy akcjonariusz może chociażby liczyć na udział i głosowanie w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA) czy udział w podziale majątku spółki, jeżeli podlega ona likwidacji.

Jak inwestować w spółki dywidendowe?

Aby zainwestować wolne środki pieniężne w spółki dywidendowe należy otworzyć odpowiedni rachunek inwestycyjny w domu maklerskim, który pośredniczy w transakcjach pomiędzy spółką a akcjonariuszem. Broker, czyli dom maklerski podpowiada przedsiębiorcy jak należy obsługiwać swoje konto techniczne czy składać zlecenia zakupu czy sprzedaży akcji. Chcąc zainwestować w spółkę dywidendową należy zasilić rachunek inwestycyjny kwotą, która pozwoli przeprowadzić transakcje. Warto dysponować pewnym zapasem środków, gdyż broker za swoje usługi pośrednictwa często pobiera prowizję. Ostatni krok to zakup akcji spółki.

Jaką wybrać spółkę dywidendową?

W podjęciu decyzji inwestycji w spółkę dywidendową z pewnością pomocy będzie dobry doradca inwestycyjny. Licząc na zysk z zainwestowanych środków warto przyjrzeć się stopie dywidendy jakie oferują poszczególne spółki. Istotna jest również skala działalność. Przyjmuje się, że im spółka jest większa, tym teoretycznie jej pozycja rynkowa powinna być bardziej stabilna. Przed wyborem danej spółki inwestor powinien przeanalizować szczegółowo jej kondycję finansową np. poprzez sprawozdanie finansowe. Warto prześledzić publikowane uchwały WZA zawierające informacje o wysokości dywidendy do wypłaty, dniu prawa do dywidendy oraz terminu jej wypłaty.

Najlepsza transakcja to zakup akcji po jaki najniższej cenie, a następnie wypłata na konto największej możliwej dywidendy. Przedsiębiorca powinien pamiętać o tym, że inwestycją rządzą prawa giełdowe, które często bywają trudne do przewidzenia. Zainwestowane środki pieniężne mogą więc nie przynieść oczekiwanych zysków.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 21.11.2022

Spółki dywidendowe