SEPA a SWIFT – przelewy walutowe

Przedsiębiorcy przeprowadzając transakcje z kontrahentami zagranicznymi dokonują przelewów walutowych. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje takich przelewów, czyli tzw. przelew SWIFT lub SEPA. Czym się każdy z nich charakteryzuje? SEPA a SWIFT – więcej w artykule. 

Co to jest przelew SEPA?

Przelew walutowy SEPA to przelew, który wykonywany jest w obrębie krajów Unii Europejskiej oraz takich jak:

 • Islandia,
 • Liechtenstein,
 • Norwegia,
 • Szwajcaria,
 • Andory,
 • Monako i
 • San Marino (z wyłączeniem niektórych terytoriów zależnych, np. Grenlandii).

Transferowaną walutową jest euro. SEPA jest skrótem od Single Euro Payment Area. Aby został wykonany przelew typu SEPA należy spełnić określone warunki. Tego typu przelew może być zrealizowany tylko w euro. Ponad to bank nadawcy i odbiorcy przelewu w euro muszą być członkami SEPA. Do tego koszty związane z przelewem muszą być dzielone pomiędzy zleceniodawcą przelewu oraz jego odbiorcą (tzw. opcja SHA) oraz nadawca zobowiązany jest znać numer rachunku odbiorcy w formacie IBAN (międzynarodowego numeru rachunku bankowego).

Co to jest przelew SWIFT?

Przelew SWIFT dotyczy transferu środków pieniężnych pomiędzy bankami, które nie muszą znajdować się w pastwach członkowskich UE. Przelew SWIFT obejmuje wszystkie waluty, dowolny bank i kraj. Przekazywanie środków pieniężnych odbywa się z wykorzystaniem instutucji pośredniczącej jaką jest Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, czyli Stowarzyszenia na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. 

W przelewie SIWFT opcja kosztowa jest wybiera z pośród następujących:

 • SHA – podział kosztów między odbiorcę i nadawcę przelewu. Odbiorca ponosi opłaty za wszystkie koszty, których nie poniósł nadawca, czyli za prowizję swojego banku oraz banków pośredniczących w transakcjach. Nadawca opłaca prowizję swojego banku.
 • OUR – wszystkie koszty pokrywa nadawca,
 • BEN – wszelkie koszty pokrywane są przez odbiorcę.

Czas realizacji przelewów SEPA a SWIFT

Czas realizacji przelewów SEPA został uregulowany przez UE i wynosi on do jednego dnia roboczego, który następuje po tym, w którym został zlecony przelew (D+1). Jeżeli więc przedsiębiorcy zależy na określonej dacie przelewu, to powinien go zlecić z odpowiednim wyprzedzeniam. W przelewach typu SEPA nie ma możliwości realizacji przelewu natychmiastowo. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku przelewów typu SWIFT. Dla tego rodzaju transferu środków pieniężnych wyróżnia się następujące terminy:

 • D+0 – przelew ekspresowy, realizowany tego samego dnia,
 • D+1 – przelew pilny, które realizacja następuje dzień po zleceniu
 • D+2 – przelew standardowy, odbiorca otrzyma kwotę dwa dni po zleceniu przelewu.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 24.03.2020

sepa a swift