Ryczałt 2022 stawki

Wprowadzenie przepisów Polskiego Ładu skutkuje nowelizacją m.in. stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jest to ważna informacja dla przedsiębiorców, którzy już korzystają z ryczałtu bądź od 2022 planują zmianę obecnej formy opodatkowania na ryczałt. Jakie stawki ryczału będą obowiązywać od 2022 roku? Co się zmieni? Ryczałt 2022 stawki – więcej w artykule.

Zmiana zasad naliczania składki zdrowotnej

program do faktur 2023

Polski Ład wprowadza zmiany również w sposobie naliczania składki zdrowotnej. W przypadku przedsiębiorców rozliczających się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych obowiązują trzy podstawy wymiaru składek:

 • 60% przeciętnego wynagrodzenia – dla przychodów rocznych do 60 000 zł
 • 100% przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku rocznych przychodów do 300 000 zł
 • 180% przeciętnego wynagrodzenia – dotyczy przychodów rocznych przekraczających 300 000 zł.

Przedsiębiorca powinien pamiętać o tym, że od 2022 roku nie będzie mógł odliczyć odprowadzanej składki zdrowotnej od podatku.

Co się zmienia? Niższe stawki ryczałtu – dla jakich branż? Definicja wolnego zawodu

Zmiany w przypadku ryczałtu są widoczne także dla niektórych branż. Spadki stawki będą dotyczyć chociażby:

 • informatyków, programistów oraz pozostałych zawodów z branży IT np. związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania czy wydawaniem pakietów oprogramowania systemowego – obniżenie z 15% do 12%
 • usług inżynieryjnych, architektonicznych, projektowania, badań oraz analiz technicznych – zmiana do 14%
 • lekarzy, stomatologów, dentystów, pielęgniarek i położnych – spadek stawki do 14%
 • działalności gastronomicznej (z wyjątkiem sprzedaży napojów, których zawartość alkoholu przekracza 1,5%), usług w zakresie handlu czy produkcji zwierzęcej – 3%

Szczegółowy wykaz stawek dostępny jest w art. 12 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

Polski Ład to również zmiana definicji wolnego zawodu. Od roku 2022 definicja wolnego zawodu nie obejmuje już grupy: lekarzy, techników dentystycznych, stomatologów, weterynarzy, pielęgniarek, położnych, felczerów, fizjoterapeutów, psychologów, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych czy nauczycieli udzielających lekcji na godziny. 

Wolny zawód w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym to pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez: 

 • tłumaczy,
 • adwokatów,
 • notariuszy,
 • radców prawnych,
 • biegłych rewidentów,
 • księgowych,
 • agentów ubezpieczeniowych,
 • agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające,
 • brokerów reasekuracyjnych,
 • brokerów ubezpieczeniowych,
 • doradców podatkowych,
 • doradców restrukturyzacyjnych,
 • maklerów papierów wartościowych,
 • doradców inwestycyjnych,
 • agentów firm inwestycyjnych oraz rzeczników patentowych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2022 – co się nie zmieni?

Wśród przepisów które nie ulegną zmianie w kwestii ryczałtu jest chociażby grupa podatników, którzy nie będą mogli skorzystać z opodatkowania osiąganych przychodów ryczałtem czy limit przychodów, które są ograniczeniem do skorzystania z tej formy opodatkowania (2 000 000 euro, czyli po przeliczeniu 9 188 200 zł).

Bez zmian pozostaje również termin na zmianę formy opodatkowania – nadal jest to do 20. dnia miesiąca, który następuje po tym, w którym został osiągnięty pierwszy w roku podatkowym przychód. W związku z tym przedsiębiorcy, którzy w roku 2021 korzystali z innej formy opodatkowania niż ryczałt i osiągną przychód w styczniu 2022, będą mogli zmienić sposób rozliczeń na ryczałt do 20.02.2022 roku.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 04.01.2022

ryczałt 2022 stawki