Rolniczy handel detaliczny – definicja, zmiany prawne

Wytwarzanie produktów oraz ich sprzedaż wiąże się z koniecznością założenia działalności gospodarczej. Legalizacja biznesu wymagana jest określonymi przepisami prawa. W przypadku rolników wprowadzono pojęcie Rolniczy Handel Detaliczny (RHD). Poniżej w artykule wyjaśniamy pojęcie. Zwracamy uwagę na zmiany prawne.

Co to jest rolniczy handel detaliczny? Jak go rozpocząć?

program do faktur 2023

Rolniczy handel detaliczny to jedna z form sprzedaży, z której korzystają rolnicy prowadzący małe gospodarstwa. Daje ona możliwość zwiększenia dochodów poprzez sprzedaż produktów wytworzonych we własnym gospodarstwie rolnym. Rolniczy handel detaliczny (w skrócie RHD) mogą od 01 stycznia 2017 r. rozpocząć rolnicy, którzy prowadzą rodzinne gospodarstwa rolne.

RHD odnosi się do sprzedaży żywności:

  • jednoskładnikowej pochodzącej w całości z własnej hodowli, uprawy bądź chowu,
  • wieloskładnikowej, w której chociaż jeden składnik pochodzi w całości z własnej uprawy, chowu czy hodowli.

Rolniczy handel detaliczny obejmuje produkty nieprzetworzone takie jak owoce czy warzywa oraz przetworzone (dżemy, soki, oleje, przetwory owocowo-warzywne).

Działalność rolniczego handlu detalicznego należy zarejestrować poprzez złożenie wniosku u:

  • Powiatowego Lekarza Weterynarii – jeżeli produkcja i sprzedaż będzie dotyczyć żywności pochodzenia zwierzęcego bądź takiej, która zawiera jednocześnie środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – produkcja i sprzedaż żywności pochodzenia niezwierzęcego.

Nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności dla pierwszej grupą sprawuje Inspekcja Weterynaryjna, natomiast dla drugiej Państwowa Inspekcji Sanitarna. Dodatkowo nadzór nad jakością handlową żywności objęła Inspekcja Handlowa Artykułów Rolno-Spożywczych.

Rolniczy handel detaliczny to możliwość sprzedaży swoich produktów i przetworów rolnych bez konieczności zakładania firmy, opłacania składek ZUS, płacenia VAT-u oraz opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 100 000 zł przychodu.

RHD a uregulowanie prawne

Uregulowanie prawne odnoszące się do rolniczego handlu detalicznego spotkać można chociażby w Ustawie z dnia 15 grudnia 2021r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznegoUstawa to odnosi się do innych regulacji prawnych (Ustawy o PIT oraz Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia), które również zyskały nowe zapisy. We wspomnianych dokumentach:

  • podwyższono kwotę przychodów zwolnioną z podatku dochodowego z 40 000 zł do 100 000 zł osiąganych ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych, które zostały przetworzone w sposób inny niż przemysłowy (z pewnymi wyjątkami),
  • zniesiono maksymalne limity żywności, która jest zbywana w ramach RHD (w odniesieniu do jej sprzedaży konsumentom finalnym np. restauracjom czy sklepom) oraz pozostawiono limity, które odnoszą się do dostaw do zakładów prowadzących rolniczy handel detaliczny z przeznaczeniem dla finalnego konsumenta,
  • wprowadzono zapis o grzywnie w przypadku, gdy brakuje oznaczenia w miejscy zbywania żywności w ramach RHD bądź wskazane są w nim informacje niepełne lub nieprawdziwe,
  • rozszerzono obszar prowadzenia dostaw żywności, które została wyprodukowana w ramach RHD do zakładów, które prowadzą handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego na terytorium RP. Dla żywności, która jest produktem pochodzenia zwierzęcego oraz zawiera jedocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego a także produkty pochodzenia zwierzęcego – sprzedaż na terenie województwa, w którym prowadzona jest produkcja w ramach RHD oraz obszarze miast, powiatów, które sąsiadują z danym województwem i są siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
  • zmieniono definicję rolniczego handlu detalicznego.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 03.08.2022

Rolniczy handel detaliczny