PZ – definicja przyjęcia zewnętrznego

PZ to podstawowy dokument magazynowy, który potwierdza przyjęcie na magazyn towarów bądź materiałów pochodzących z zewnątrz. Przyjęcie zewnętrzne może być związane zarówno z zewnętrzną dostawą towarów lub materiałów, jak i również z nabyciem ich od innego magazynu danego przedsiębiorstwa.

program do faktur 2023

Przyjęcie zewnętrzne przygotowane jest w oparciu o dokument, który potwierdza dostawę towaru, czyli:

  • fakturę zakupową bądź 
  • dokumentu WZ (Wydania z magazynu) dostawcy danego towaru lub materiału.

Dokument PZ pełni kluczową rolę w kontrolowaniu stanów magazynowych. Dzięki nemu przedsiębiorca zna ilość przyjętych do magazynu towarów oraz odpowiednio ich wartość kwotową. PZ dba zatem o aktualizację stanów przyjętych towarów. 

Przyjęcie zewnętrzne nie należy do dokumentów wykazywanych w rejestrze VAT. Z uwagi na to, że jest to dokument nie podlegający opodatkowaniu VAT (wystawienie tego dokumentu nie generuje żadnych płatności).

PZ jest bardzo ważnym dokumentem w tzw. dostawach niefakturowych. Jeżeli najpierw ma miejsce dostawa towaru i następnie wystawiana jest faktura, wówczas dokument przyjęcia zewnętrznego umożliwia zweryfikowanie wartości i ilości dostarczonych towarów w przypadku ewentualnych rozbieżności. 

Dokument magazynowy PZ można wystawiać w naszym programie do wystawiania faktur Faktura Small Business Pro. Sprawdź więcej tutaj: PZ.

definicja pz